Future 2

Dane spółki:
  
FUTURE 2 Sp. z o.o.
REGON: 362470930
NIP: 6922509258
KRS: 0000574556
 
Siedziba:
  
ul. M. Skłodowskiej-Curie, nr 54a, 
59-301 Lubin
Polska
 
Wysokość kapitału zakładowego:
50.000,00 zł
 
Udziałowiec:
KGHM Polska Miedź S.A. – 100% udziałów w Spółce
 
Zarząd:
 • Prezes Zarządu: Ireneusz Jazownik (Ireneusz.Jazownik(at)kghm.com; +48 76 74 78 627)
 • Wiceprezes Zarządu: Dariusz Grzegorek (Dariusz.Grzegorek(at)kghm.com; +48 76 74 80 221)
  
Przedmiot działalności:
 • działalność holdingów finansowych;
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 • działalność w zakresie architektury;
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
Kontakt:

T (+48) 76 74 78 627
Ireneusz.Jazownik(at)kghm.com

Komunikaty: