KGHM walczy z koronawirusem!

Działamy, Dbamy, Chronimy. KGHM aktywnie angażuje się w działania związane z walką z koronawirusem – działamy na rzecz polskich szpitali, instytucji i na rzecz naszej załogi.

– To trudne czasy dla nas wszystkich i jako odpowiedzialna spółka pomagamy na wielu płaszczyznach – powiedział Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński.

JAK WALCZYMY Z KORONAWIRUSEM W KGHM

1. Utrzymanie produkcji, dobrego poziomu sprzedaży i EBITDA w czasie pandemii

Wysoki zysk netto, na poziomie 690 mln zł, wypracowała w pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa KGHM, przy niekorzystnej sytuacji towarzyszącej pandemii koronawirusa w kraju i na świecie. Utrzymanie produkcji, dobrego poziomu sprzedaży i EBITDA to kolejne osiągnięcia miedziowego giganta w pierwszym kwartale tego roku. W tym czasie udało się również utrzymać w ryzach koszty.

Informacja prasowa: Bardzo dobry zysk w turbulentnych czasach

2. KGHM International w Kanadzie i USA

W KGHM International nasze zespoły kierownicze, na wszystkich szczeblach, w całej Ameryce Północnej aktywnie i kolektywnie zareagowały na kryzys wcześnie:

 • Powołując Komitet Kryzysowy Covid-19, obejmujący przedstawicieli i solidarność ze wszystkich jurysdykcji, w których działamy, w celu stworzenia i wdrożenia skutecznej polityki, procedur i komunikacji, które pomogą nam zarządzać tym zmieniającym się ryzykiem i umożliwią odpowiednie ograniczenie go w celu ochrony ciągłości działalności, pracowników, ich rodzin i naszych społeczności.
 • Wykorzystanie istniejących standardów krytycznych, takich jak standard Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwach (Enterprise Risk Management), pozwoliło na szybką i regionalnie uzasadnioną ocenę nowych ryzyk z perspektywy korporacyjnej i zakładowej w zakresie zarządzania płynnością, krytycznych przepływów pracy w zakładzie, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (dostawcy i dystrybutorzy).
 • Komitet współpracuje z naszymi regionalnymi zespołami kierowniczymi w celu monitorowania kryzysu na poziomie federalnym, regionalnym/stanowym oraz na poziomie zakładowym, aby na bieżąco dostosowywać nasze działania do wytycznych odpowiednich agencji rządowych w społecznościach, na które wpływamy, a nawet w ramach większej Grupy KGHM.
 • Wszyscy dyrektorzy generalni naszych zakładów aktywnie współpracują z kolegami za pośrednictwem Stowarzyszeń Górniczych w celu natychmiastowej oceny i dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w całej branży.
 • Bieżące środki zapobiegawcze wprowadzone w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia się Covid-19 obejmują, między innymi:
  • obowiązujące w danym regionie i wymagane kwestionariusze badań wstępnych oraz kontrole temperatury dla wszystkich osób wchodzących na teren naszych zakładów,
  • wymogi dotyczące odpowiednich środków zapewniających społeczny dystans na terenie każdego z zakładów,
  • ankiety pracownicze, mające na celu ocenę wartości obecnych środków zapobiegawczych i poszukiwanie nowych, najlepszych praktyk lub dobrych pomysłów,
  • zaktualizowane zasady dotyczące nieobecności i urlopów,
  • powtarzające się raporty na poziomie zakładowym i korporacyjnym w celu monitorowania zagrożonych pracowników,
  • jasne i zwięzłe wymagania dotyczące powrotu do pracy,
  • programy dotyczące zdrowia psychicznego i pomocy pracownikom,
  • wytyczne dla pracowników i przełożonych w zakresie udzielania im aktualnych informacji,
  • wytyczne "KGHMI Use of" dotyczące środków ochrony osobistej oraz czyszczenia i dezynfekcji sprzętu/obszarów pracy,
  • w razie potrzeby, codzienne monitorowanie i wdrażanie nowych przepisów we wszystkich jurysdykcjach,
  • Plany typu Trigger-Action dla krytycznych przepływów pracy, w celu przyspieszenia wszelkich wymaganych reakcji biznesowych w przypadku wystąpienia Covid-19.

 Kilka najważniejszych punktów spośród wsparcia oferowanego naszym społecznościom przez zakłady to:

  • Kopalnia Robinson –
   • sponsorowanie codziennej audycji radiowej, aby burmistrz miasta Ely mógł skutecznie komunikować się ze społecznością w czasie trwającego kryzysu,
   • zapewnienie zaopatrzenia miejscowej młodzieży szkolnej, aby pomóc jej w czasie obowiązującego obecnie w stanie Nevada Nakazu Pozostania w Domu (Stay at Home Order),
   • zaoferowane wsparcie logistyczne w zakresie planowania kryzysowego i przekazane szpitalowi regionalnemu środki ochrony indywidualnej,
   • Dyrektor generalny, Amanda Hilton, została uznana przez gubernatora Nevady za stanowego Bohatera Dnia,
  • Kopalnia Carlota –
   • koordynacja zaopatrzenia w niekrytyczne środki ochrony osobistej dla wszystkich siostrzanych zakładów w Ameryce Północnej,
   • przekazanie szpitalowi regionalnemu krytycznych środków ochrony osobistej,
   • produkcja środka do dezynfekcji rąk i roztworu czyszczącego dla pracowników w laboratorium zakładowym
  • The Sudbury Operations i Projekt Victoria –
   • współpraca z lokalnymi First Nations (rdzennymi mieszkańcami) w celu zapewnienia wsparcia w czasie kryzysu,
   • darowizna na rzecz Wydziału Chemii i Biochemii Uniwersytetu Laurentian w celu wyprodukowania środka do higieny rąk przeznaczonego na potrzeby społeczności,
   • dostarczenie krytycznego sprzętu ochrony osobistej do lokalnego domu spokojnej starości w celu zapewnienia opieki nad pacjentami.

KGHMI przyznaje również, że w obliczu kryzysu istnieją możliwości osiągania lepszych wyników niż przewidywano. Zespół Sudbury Operations nieustannie aktualizuje swój plan górniczy i sekwencję wydobycia w celu wykorzystania wysokiej klasy stopów metali szlachetnych, aby skorzystać z historycznie wysokich cen palladu, platyny i złota.

Szybka reakcja i codzienne zaangażowanie pozwoliły naszym zakładom utrzymać ciągłość działania bez rezygnacji z naszych wspólnych wartości: Zero Szkód, Pracy zespołowej, Kierowania się Wynikami, Odpowiedzialności i Odwagi.

KGHMI fights the coronavirus - gallery

3. KGHM w Chile, czyli Sierra Gorda SCM

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową prezentację multimedialną pokazującą jak pomagamy w Chile i jak walczymy z koronawirusem w naszej firmie zlokalizowanej w Sierra Gorda. Prezentacja dostępna do pobrania po prawej stronie „Środki zapobiegawcze COVID-19 w Sierra Gorda SCM czerwiec 2020 [13.1 MB]

4. Informowanie na bieżąco o koronawirusie i procedurach

W KGHM do odwołania wstrzymane zostały wszystkie służbowe delegacje zagraniczne oraz udział pracowników KGHM w krajowych konferencjach i szkoleniach. Pracownicy, którzy ukończyli 65 rok życia mogą skorzystać z możliwości pozostania w domu i pracy z domu. Zarząd firmy zdecydował też o czasowym zawieszeniu wstępnych kontroli trzeźwości pracowników KGHM. Wdrożone zostały procedury niezwłocznego działania w przypadku zgłoszenia osoby potencjalnie zarażonej koronawirusem, która przebywała w miejscu pracy.

We wszystkich oddziałach pracownicy mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i podstawowych zasad higieny. We wszystkich środkach przekazu funkcjonujących w firmie (intranet, extranet, kghm.tv, gazeta zakładowa Curier, plakaty, tablice informacyjne) na bieżąco przekazywane są aktualne zalecenia i komunikaty służb sanitarnych.

Uruchomiono specjalną infolinię i skrzynkę pocztową dla pracowników KGHM, by tłumaczyć wszystkie wątpliwości dotyczące bieżącej organizacji i trybu pracy.

KGHM Polska Miedź S.A. na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem i podejmuje działania wspierające władze centralne i lokalne. 

5. Środki higieny i dezynfekcji w miejscu pracy

Płyny do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, płyny do mycia rąk – wszystko to, co w dobie walki z koronawirusem stanowi podstawę utrzymania higieny,

jest systematycznie dostarczane do Oddziałów. Tutaj, na miejscu, odpowiednie służby zajmują się ciągłym uzupełnianiem płynów w dozownikach – zadanie wymagające, bowiem zapotrzebowanie jest ogromne.

Podczas jednej zmiany pracownicy uzupełniający środki ochrony osobistej robią nieraz dziesiątki kilometrów, biegając od jednego punktu do drugiego. Wszyscy korzystają z płynu, nawet tylko przechodząc obok dyspenserów. Każdy pracownik wie, że musimy ograniczać zagrożenie – podkreśla Mirosława Smętek.

Pracownicy zachowują odległość między sobą, górnicy zakładają maski. Przychodzą po płyny do spryskiwania powierzchni na swoich stanowiskach pracy i maszynach. W komorach mamy rozpylacze do płynu odkażającego, aby było bezpieczniej.

6. Dezynfekowane wspólne przestrzenie

Trwa systematyczna dezynfekcja wspólnych przestrzeni na terenie Oddziałów KGHM. To kolejny krok w kierunku zminimalizowania ryzyka potencjalnych zarażeń koronarwirusem. Akcje przeprowadzają, w przerwach między zmianami, wytypowane służby oddziałów oraz profesjonalne firmy.

Gruntowna dezynfekcja tych miejsc, które są najbardziej uczęszczane przez pracowników KGHM i spółek zewnętrznych, jest elementem szerokiego programu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanym z koronawirusem. Działania w tym zakresie podjęto we wszystkich Oddziałach.

Dezynfekcje w kopalniach obejmują wejścia, korytarze, klatki zjazdowe i inne ciągi komunikacyjne, łaźnie, w tym zwłaszcza natryski, regały z aparatami, lampownie, poczekalnie oraz punkty wydawania napojów.

Zamówiono dodatkowy sprzęt do przemysłowego ozonowania przystosowany do kubatury pomieszczeń w oddziałach KGHM. Sprzęt ten systematycznie będzie przekazywany do zakładów Spółki. Trwają też dostawy płynów do dezynfekcji, masek, kombinezonów i innych materiałów ochronnych.

7. Pomiar temperatury wszystkich wchodzących przy użyciu nowych technologii

Przy głównych wejściach do wszystkich Oddziałów KGHM działają kamery termowizyjne do zdalnego pomiaru temperatury ciała wchodzących na teren zakładów pracowników. W sumie mamy ich 25 – m.in. na szybach zjazdowych kopalń KGHM, wejściach do hut i rejonów ZWR. Kamery termowizyjne potrafią jednocześnie określić temperaturę ciała kilkunastu osób z dokładnością do jednej dziesiątej stopnia.

Temperaturę osoby wchodzącej na teren zakładu widać na ekranie. Jeżeli jest prawidłowa, zapala się na zielono, jeżeli jest nieprawidłowa, podświetla się na czerwono i włącza się sygnał dźwiękowy.

Jeżeli u pracownika zostaje stwierdzona podwyższona temperatura to już przy wejściu otrzymuje maskę oraz rękawiczki i tak odizolowana osoba przechodzi do punktu medycznego wydzielonym ciągiem komunikacyjnym, niezwiązanym z głównym ciągiem pracowniczym. W punkcie pielęgniarskim przeprowadzany jest wywiad i podejmowane są dalsze decyzje.

 Kontrolowani są wszyscy, którzy wchodzą na teren Oddziałów, zarówno pracownicy KGHM oraz zatrudnieni w firmach zewnętrznych. To kolejne działanie Polskiej Miedzi, aby zapewnić pracownikom możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy oraz zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

W pozostałych miejscach pracy KGHM Polska Miedź S.A. temperatura wszystkich osób wchodzących do zakładu jest mierzona przy użyciu zdalnych termometrów.

8. Zmniejszenie liczby pasażerów podczas transportu autobusami i górniczymi windami

W celu ograniczenia możliwości zakażenia wśród pracowników ograniczono liczbę osób przewożonych w autobusach pracowniczych i osób transportowanych w górniczych klatkach.

Dodatkowo, w Zakładach Górniczych Rudna zamontowano specjalne kurtyny izolujące załogę podczas zjazdu i wyjazdu. Zbudowanie przegród w klatce to pomysł pracowników kopalni Rudna.

9. Wprowadzenie pracy zdalnej tam gdzie to możliwe

W przypadku pracowników biurowych została niemalże natychmiast wprowadzona możliwość pracy zdalnej z rotacją kluczowych pracowników.

Należący do KGHM Polska Miedź S.A. oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) obsługujący informatycznie wiele spółek z Grupy Kapitałowej stanął na wysokości zadania dostarczając w błyskawicznym tempie setki notebooków i usług VPN do pracy zdalnej. Po podjęciu decyzji o zakupach awaryjnych na potrzeby pracy zdalnej oddział COPI wydał pracownikom Grupy Kapitałowej łącznie 620 do początku kwietnia br. Zamawianych laptopów było tak wiele, że dowożono je całymi paletami.

Wprowadzone ograniczenia spotkań służbowych czy wykonywana praca zdalna zwiększyły potrzebę spotkań poprzez wideo– i telekonferencje, a także konieczność udostępniania pulpitów i wspólną pracę nad dokumentami.

W marcu obciążenie głównego węzła przepływu Internetu wzrosło trzykrotnie, a wykorzystanie przepustowości łącz internetowych zwiększyło się o 50%.

Przed epidemią średnia liczba zamówień na tego typu usługi to 70 miesięcznie. W marcu 2020 r. zarejestrowano ich aż 1442. Inżynierowie COPI odpowiedzialni za łączność uruchomili infolinię do kontaktu pracowników KGHM z działem HR oraz kierowanie połączeń do stacji epidemiologicznych z rejonie Zagłębia Miedziowego. Obok czuwania nad jakością telekonferencji, zapewniają możliwość przekierowania numerów stacjonarnych na numery komórkowe.

Szczególną ochroną objęto osoby z grupy wysokiego ryzyka, które ukończyły 65 lat, proponując im możliwość pozostania w domu lub pracy zdalnej.

Komunikat prasowy: Działania prewencyjne i edukacyjne KGHM związane z zagrożeniem koronawirusem w Polsce

10. Zrezygnowano ze stacjonarnych kursów nauki języków obcych, proponowane są kursy online

11. Kursy online w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP

Wraz z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego obowiązkowe szkolenia okresowe z BHP zostały dopuszczone w formie E-LEARNING. Zaświadczenie ich ukończenia pracownicy zdobywają bez wychodzenia z domu lub w pracy, przy swoim biurku.

Te działania zapewniły ciągłość szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozwoliły utrzymać standardy pracy w Oddziałach. Zdalne kursy mają ograniczyć ryzyko transmisji wirusa COVID-19.

12. Reorganizacja stołówek, kantyn pracowniczych

Stołówki i kantyny pracownicze sprzedają jedzenie wyłącznie na wynos. W jednorazowych opakowaniach, z jednorazowymi sztućcami. Została też ograniczona liczba osób wchodzących na teren kantyn.

13. Zawieszono wstępne kontrole trzeźwości pracowników

W związku z kolejnymi zaleceniami rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zdecydował o czasowym zawieszeniu wstępnych kontroli trzeźwości pracowników. Władze firmy wzięły również pod uwagę obawy i emocje załogi w sytuacji doniesień o rozprzestrzenianiu się koronawirus w Polsce.

Jednocześnie Zarząd firmy podkreśla, że badania trzeźwości są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa wszystkich zatrudnionych. Tylko w ostatnim tygodniu kilkanaście osób pod wpływem alkoholu usiłowało wejść na teren zakładów produkcyjnych.

Nadal podtrzymane zostaną kontrole w wyniku powzięcia uzasadnionego podejrzenia stanu po spożyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w czasie lub miejscu pracy oraz badania losowe.

14. Dezynfekowane autobusy realizujące przewozy pracownicze

Aby zapewnić bezpieczny transport pracownikom KGHM, Mercus Logistyka, wprowadził rygorystyczną procedurę dezynfekcji przestrzeni pasażerskiej autobusów.

Specjalistyczna firma z Lubina cyklicznie odkaża pojazdy Mercusa oraz firm zewnętrznych realizujących przewozy pracownicze dla KGHM.

15. Produkcja środków do dezynfekcji, masek i fartuchów ochronnych

Płyn biobójczy Nitrosept oraz maski ochronne otrzymał każdy pracownik KGHM – zdecydował o tym Prezes Zarządu Marcin Chludziński. Dzięki jego inicjatywie załoga otrzymała środki ochrony osobistej jeszcze przed świętami. W ten sposób pracownicy skorzystają z tego, że Grupa Kapitałowa we własnym zakresie produkuje płyn i szyje maseczki.

- To trudne czasy dla nas wszystkich i jako odpowiedzialna spółka pomagamy na wielu płaszczyznach. Bezpieczeństwo naszej załogi jest dla mnie osobistym  priorytetem i dlatego zdecydowałem, o przekazaniu płynów i maseczek naszym pracownikom – podkreślił Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński.

Płyn dezynfekujący oraz maseczki ochronne otrzymali pracownicy KGHM oraz Grupy Kapitałowej.

Natomiast spółki KGHM ZANAM, MERCUS Logistyka i Zagłębie Lubin rozpoczęły produkcję masek i fartuchów ochronnych. Uszyte i wysterylizowane środki ochrony osobistej trafiają sukcesywnie do najbardziej potrzebujących.

16. Przekazanie pracownikom gier zakupionych przez KGHM

Ze względu na zalecaną izolację, w czasie panującego stanu epidemii w kraju, Święta Wielkanocne w 2020 r. różnią się od poprzednich. Pozostanie w domach i spędzenie Świąt w ścisłym gronie rodzinnym wymaga pomysłów na to, jak zagospodarować ten czas sobie i dzieciom. KGHM Polska Miedź S.A. zakupił i przekazał pracownikom gry, które mogą pomóc w spędzeniu czasu z bliskimi. Wśród propozycji znalazły się tradycyjne zabawy jak: domino, karty i gra w kości, a także kolorowanki wraz z zestawem kredek. Dodatkowo w przedswiątecznym wydaniu zakładowej gazety Curier każdy mógł znaleźć wkładkę z łamigłówkami i rebusami dla całej rodziny oraz grę planszową Miedziolandia, z pytaniami dotyczącymi wydobycia i przetwórstwa miedzi.

Od momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy za pośrednictwem wewnętrznej sieci pracowniczej i gazety Curier otrzymywali różne rady i propozycje, jak poradzić sobie w nowej sytuacji izolacji społecznej.

17. Wicepremier z wizytą – KGHM wspiera rząd w działaniach na rzecz walki z koronawirusem

Współpraca na rzecz działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronowirusa była tematem rozmów Zarządu KGHM z Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem. Wicepremier Jacek Sasin wziął udział w spotkaniu – wideokonferencji z kadrą zarządzającą Polskiej Miedzi oraz uczestniczył w testach termowizji – bezinwazyjnego badania temperatury pracowników.

 Wykorzystanie termowizji to kolejny ze środków, który będzie zastosowany w Polskiej Miedzi i zwiększy bezpieczeństwo pracowników. Na porannej odprawie z kadrą menadżerską podsumowano dotychczasowe rozwiązania oraz zaplanowano przyszłe działania. W spotkaniu uczestniczył Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Wszyscy pracujemy w trudnych okolicznościach i wyjątkowe czasy wymagają od nas odpowiedzialnych i zdecydowanych działań. Widzę szeroki kontekst działań KGHM zarówno w stosunku do swoich pracowników jak i wszystkich obywateli Polski – powiedział Jacek Sasin podczas briefingu zorganizowanego w Rynarcicach, przy szybie LVI, gdzie przeprowadzono testy termowizyjnych badań pracowników.

Polska Miedź wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM reaguje na sytuację epidemiczną w kraju. Uruchomiła działania zwiększające bezpieczeństwo pracowników i wspierające służbę zdrowia oraz mieszkańców. Do szpitali i sztabów kryzysowych trafi produkowany przez NITROERG płyn biobójczy i maseczki szyte w KGHM ZANAM, a Fundacja KGHM wsparła zakup respiratorów.

Informacja prasowa: Wicepremier z wizytą – KGHM wspiera rząd w działaniach na rzecz walki z koronawirusem

Przypadki zakażenia koronawirusem i kwarantanny w grupie KGHM

Poniżej zamieszczamy linki do komunikatów prasowych informujących o przypadkach zakażenia koronawirusem i kwarantanny w gronie pracowników Grupy Kapitałowej KGHM.

JAK POMAGAMY W POLSCE

1. Samoloty ze sprzętem medycznym zakupionym przez KGHM wylądowały w Warszawie

Między 26 marca a 4 kwietnia 2020 r. łącznie 5 samolotów przyleciało do Polski ze sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie spółki KGHM Polska Miedź S.A. Transport z pomocą dla placówek służby zdrowia w Polsce finansowany jest przez lubińską spółkę. Do 1 kwietnia KGHM dokonało łącznie zakupu sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 15 mln usd. Służyć ma on walce ze zwalczaniem skutków epidemii wywołanej przez wirusa SARS CoV-2.

W samolotach znalazł się sprzęt medyczny wyprodukowany przez trzy chińskie fabryki, m.in. blisko 50 respiratorów medycznych, około 130 tysięcy kombinezonów medycznych, 500 tysięcy maseczek ochronnych, około 160 tysięcy gogli medycznych.

Transporty organizowaliśmy od kilkunastu dni na apel Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – powiedział Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.  Pierwszy samolot z pomocą zorganizowaną przez KGHM wylądował w ubiegłym tygodniu.

Jak powiedział szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michal Dworczyk,  sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Resort zdrowia będzie decydować o dalszej dystrybucji tych dóbr do najbardziej potrzebujących jednostek.

Linki do komunikatów prasowych:

2. Produkcja środków do dezynfekcji, masek i fartuchów ochronnych

Grupa Kapitałowa KGHM od momentu zanotowania pierwszych sygnałów wróżących epidemię koronawirusa podjęła zdecydowane działania. KGHM Polska Miedź wraz ze spółkami włączył się m.in. w produkcję środków do dezynfekcji. Aby wyprodukować płyn Nitrosept spółka NITROERG, zajmująca się na co dzień produkcją ładunków wybuchowych, uruchomiła błyskawicznie nową specjalną linię technologiczną.

- Włączamy się aktywnie w to, za co jesteśmy odpowiedzialni - w dobro regionu, dobro Polski – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

Natomiast spółki KGHM ZANAM, MERCUS Logistyka i Zagłębie Lubin rozpoczęły produkcję masek i fartuchów ochronnych. Uszyte i wysterylizowane środki ochrony osobistej trafiają sukcesywnie do najbardziej potrzebujących.

3. Tysiące litrów płynu do dezynfekcji przekazanych placówkom medycznym

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazała z końcem marca już 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym na terenie całej Polski. Pierwsze darowizny wyprodukowanego przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM płynu trafiły do personelu instytucji medycznych.

Komunikat prasowy: KGHM przekazuje 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji

4. Darowizny Fundacji KGHM na zakup sprzętu ratującego życie

Pod koniec marca 2020 r. Fundacja KGHM przekazała ponad 1,2 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia w związku z nagłym wzrostem zakażonych, w tym respiratory, testy, dozowniki tlenowe. Pomoc trafiła do Szpitala MCZ w Lubinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Planowane są kolejne darowizny na rzecz placówek zdrowotnych w walce z koronawirusem.

- Fundacja KGHM Polska Miedź na wsparcie szpitali przekaże blisko 7 milionów złotych – w tym przede wszystkim na zakup respiratorów i sprzętu koniecznego do leczenia zakażonych #koronawirus - zapowiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

5. CBJ gotowy do testów na koronawirusa i udostępnił sprzęt do badań szpitalowi

Centrum Badań Jakości (CBJ) w Lubinie z Grupy Kapitałowej KGHM ma możliwość przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Badania mogą być prowadzone na wyposażeniu spółki KGHM.

Lubińska spółka nieodpłatnie udostępniła swój sprzęt laboratoryjny szpitalowi w Legnicy. Posłuży on do badań próbek na obecność wirusa SARS-cOv2  wywołującego chorobę COVID19.

Specjalistyczne urządzenia: wirówka MiniSpin oraz komplety końcówek pipet automatycznych 0,2 – 200 µl, DNA free z filtrem trafiły do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. 

- Nasze laboratoria posiadają wysokiej jakości sprzęt, który w tym momencie jest tak potrzebny placówkom służby zdrowia. Dlatego decyzja zapadła szybko i sprzęt już jest w dyspozycji szpitala – podkreślił  Wacław Szetelnicki, prezes zarządu CBJ w Lubinie.

Udostępniona szpitalowi wirówka laboratoryjna umożliwia sprawne wykonywanie testów. Urządzenie, którego bęben jest wprawiany w bardzo szybki ruch obrotowy, błyskawicznie rozdziela cząstki o różnej gęstości przyczyniając się do sprawniejszego przegotowania próbek do badań.

– Centrum Badań Jakości, firma kluczowa dla naszego ciągu technologicznego włączyła się w przygotowanie do wykonywania testów na obecność koronowirusa, oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno – epidemiologicznych. Jeśli taka decyzja zapadnie, CBJ będzie te testy wykonywał. Współpracujemy z lokalnym, wojewódzkim sztabem kryzysowym i wszystkimi instytucjami, jak Ministerstwo Zdrowia, kancelaria Premiera – powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

Urządzenie, którym dysponuje CBJ, korzysta z mającej początek w 1983 r. technologii badań reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR, ang. Polymerase Chain Reaction). Umożliwiają one syntezę miliardów kopii dowolnej sekwencji genomowego DNA i detekcję określonego fragmentu kwasu nukleinowego. Kary Mullis otrzymał za ten przełom w biologii molekularnej Nagrodę Nobla w 1993 r. Metoda testów molekularnych wykorzystywana przez miniOpticon - real-time PCR była do tej pory wykorzystywana do diagnostyki wirusowych zakażeń układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego, przenoszonych drogą krwi. W przypadku metod diagnostycznych do wykrywania koronawirusa; od pomiaru temperatury, przez diagnostykę obrazową, serologiczną – testy molekularne, czyli wykrycie genów identyfikujących wirusa okazały się najczulsze. Testy serologiczne badają wytworzenie przeciwciał w organizmie, w zasadzie więc wykrywają wirusa dopiero po 12-14 dniach od zakażenia. Testy molekularne wykrywają i rozróżniają rodzaj wirusów w fazie przedobjawowej lub skąpoobjawowej, stąd wytyczne WHO jasno zalecają je właśnie jako podstawową diagnostykę.

6. Miedziowe Centrum Zdrowia

Należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Miedziowe Centrum Zdrowia (MCZ) jest na pierwszym froncie walki z koronawirusem. MCZ robi wszystko, aby chronić pacjentów i swój personel przed ewentualnym zakażeniem.

– Nie ma możliwości szybkiego powstrzymania epidemii, a jako pracownicy służby zdrowia jesteśmy najbardziej narażeni na infekcje. Ze statystyk wynika, że co piąty zakażony COVID-19 jest pracownikiem służby zdrowia. Robimy wszystko, aby zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów i naszych pracowników – podkreśla Marek Ścieszka, wiceprezes MCZ.

Do działań podjętych przez spółkę należą: przeorganizowanie Izby Przyjęć, tak aby obsługa pacjentów odbywała się głównie poprzez telefon, odwołanie zabiegów planowych, zabezpieczenie załogi w niezbędne środki ochrony osobistej. Ponadto pracownikom po 65 roku życia oraz z obniżoną odpornością, zaproponowano wydłużone urlopy wypoczynkowe.

– Z każdym pacjentem postępujemy jak z podejrzanym o infekcję COVID-19. W ten sposób wobec każdego stosujemy najbardziej rygorystyczne procedury, aby ustrzec przed ewentualnym roznoszeniem wirusa – powiedział Ścieszka.

Praca oddziałów MCZ jest organizowana w taki sposób, tak aby w razie stwierdzenia zakażenia u jednego z pracowników lub pacjenta, nie było potrzeby zamykania całego pionu.

Ponadto Miedziowe Centrum Zdrowia stara się zapewnić jak największe bezpieczeństwo pacjentom. Dlatego wprowadzono tele-porady. Konsultujący lekarz decyduje, czy pacjent wymaga badania i dopiero wtedy umawia go na wizytę stacjonarną.

U chorych onkologicznych oraz w przypadkach, kiedy przerwanie terapii stanowiłoby zagrożenie dla życia lub groziłoby stałym i nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu, opieka nad pacjentem realizowana jest normalnych warunkach.

Problemy, jakie dotykają wszystkie placówki służby zdrowia, w MCZ to dostępność środków ochrony osobistej oraz testów dla personelu medycznego na obecność COVID-19.

– Tutaj z pomocą przychodzą spółki grupy kapitałowej KGHM-u, które przekazały nam swoje rezerwy maseczek ochronnych i rękawic. Dodatkowo KGHM ZANAM i Mercus rozpoczęły szycie maseczek chirurgicznych, oraz fartuchów, NITROERG rozpoczął produkcję płynów do dezynfekcji, Fundacja KGHM Polska Miedź zakupiła nam pięć wysokiej klasy respiratorów, a prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński, zapewnił iż w najbliższych dniach otrzymamy dodatkową partię środków ochrony osobistej sprowadzonej bezpośrednio z Chin – wylicza Ścieszka.

Wiceprezes MCZ podkreślił, że w tych wyjątkowo trudnych czasach, każdego dnia personel medyczny spotyka się z wyrazami wdzięczności oraz szacunku ze strony swoich pacjentów i ich bliskich.

7. Darowizny rzeczowe spółek z grupy KGHM

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., należące do Grupy KGHM, dostarczyło do szpitali zakaźnych i jednostek ratownictwa medycznego kosmetyki pielęgnacyjne marki własnej Terra Zdrój.

Preparaty mają wesprzeć personel szpitalny podczas walki z koronawirusem ochraniając ich dłonie przed niekorzystnym wpływem środków myjących i dezynfekujących.

- Dziękujemy wszystkim pracownikom z sektora medycznego za tak wielki wysiłek wkładany w ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i ochronę polskiego społeczeństwa przed skutkami choroby, którą wywołuje – mówi Romuald Michel, prezes zarządu Uzdrowiska Połczyn.

Spółka Staropolanka przekazała ponad 50 tys. opakowań wody mineralnej dla wszystkich 19 Jednoimiennych Szpitali Zakaźnych w Polsce.

To wyraz solidarności i wdzięczności za zaangażowanie i poświęcenie lekarzy, ratowników i personelu medycznego.

Decyzję podjął Zarząd Uzdrowisk Kłodzkich należących do Grupy Kapitałowej KGHM.

Natomiast spółka Mercus przekazała Urzędowi Wojewódzkiemu 5 tys. maseczek p2, które mają wspomóc odpowiednie służby przeciwdziałające zarażeniom. Tyle samo, 5 tys. maseczek p2, przekazano także Ministerstwu Zdrowia.

Informacja prasowa: Grupa KGHM: przekazanie wody mineralnej do 19 szpitali zakaźnych w Polsce

8. Lubinpex dostarcza obiady szpitalowi w Legnicy

Lubinpex - firma cateringowa z Grupy Kapitałowej KGHM, dostarcza jedzenie lekarzom, pielęgniarkom i salowym z Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

- To 200 posiłków dziennie, które dystrybuowane są wśród pracowników, którzy pracują co najmniej na 12 godzin, czyli na zmianach 12 lub 24 godzinnych - mówi Tomasz Kozieł, rzecznik prasowy szpitala.

9. Udostępnienie budynków dla celów kwarantanny

Spółka INTERFERIE należąca do Grupy Kapitałowej KGHM przekazała jeden ze swoich obiektów, po hotelu w Głogowie, na rzecz głogowskiego starostwa powiatowego. Miejsce, w razie konieczności, będzie mogło być wykorzystane do celów kwarantanny. Budynek zostanie wyposażony przez starostwo powiatowe. Pomoc w tym zakresie zadeklarowały władze Mercusa.

Ponadto inna spółka z grupy, Polska Grupa Uzdrowisk, również jest w gotowości do przekazania niektórych ze swoich budynków do celów kwarantanny.

10. Wolontariat KGHM pomaga seniorom

Wolontariat pracowniczy KGHM w związku z koronawirusem od początku stanu zagrożenia epidemicznego nie pozostał bierny. Pracownicy wzięli udział w akcji "Bądź dobrym sąsiadem".

Na zarażenie najbardziej narażone są osoby starsze. Dlatego pomagamy seniorom w załatwieniu ich najpilniejszych potrzeb.

Pracownicy rozwieszali w swoim sąsiedztwie plakat skierowany do seniorów zachęcający do skorzystania z pomocy wolontariuszy w takich czynnościach jak zakupy.

W akcję włączyli się także ratownicy górniczy.