Informacje dla inwestora

CENA AKCJI

Dane opóźnione 15 minutZobacz więcej

RAPORTY OKRESOWE

20-08-2019 Skonsolidowany raport półroczny PSr...
20-08-2019 - Raport niezależnego biegłego rewi... pdf 188 KB raport_bieglego_rewidenta-skonsolidowane.pdf
20-08-2019 - Raport niezależnego biegłego rewi... pdf 283 KB raport_bieglego_rewidenta-jednostkowe.pdf
20-08-2019 - Skrócone skonsolidowane sprawozda... pdf 912 KB skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_psr_2019.pdf

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacje prasowe

45-lecie ZG Rudna

Informacje, historia, produkcja go

Barbórka 2019

Barbórka 2019

Zapraszamy! go