OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWA WAGA
INSTRUKCJE:  
Informacja dla odbiorców dotycząca Certyfikacji ORed   PDF 212 KB  
IRIESD KGHM - 06.11.2023 PDF 2,2 MB  
Raport z konsultacji IRiESD KGHM 06.11.2023 PDF 170 KB
WNIOSKI:  
Wniosek o określenie warunków przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

PDF 290 KB 

DOC 43 KB 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

PDF 73 KB 

DOC 49 KB 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

PDF 66 KB 

DOC 45 KB 

DOC 53 KB 
PDF 157 KB 
PDF 120 KB 
TARYFY:
 
Taryfa dystrybucyjna energii elektrycznej KGHM z dnia 04.04.2024 PDF 4,4 MB 
Zmiana taryfy dystrybucyjnej energii elektrycznej KGHM Polska Miedź S.A. od 01.04.2023 r. PDF 2 MB 
Taryfa dystrybucyjna energii elektrycznej KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2022 r. PDF 3 MB 
Decyzja Prezesa URE - przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź S.A. do 30.11.2021 r. PDF 930 KB  
Taryfa dystrybucyjna elektroenergetyczna KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Decyzją Prezesa URE obowiązująca od dnia 01.12.2019 r. PDF 2,3 MB  
Decyzja częściowa URE ws. taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź 08.02.2019 r. PDF 880 KB  
Decyzja Prezesa URE zmieniająca taryfę dystrybucyjną energii elektrycznej KGHM w zakresie opłaty OZE na rok 2018 PDF 1,4 MB  
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2017 PDF 2 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót od 01.01.2020 PDF 1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.06.2021 PDF 328 KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.01.2022 PDF 1,1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązuje od 01.10.2022 PDF 1 MB 
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - od 01.08.2019 PDF 5,5 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.06.2021 PDF 308 KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.01.2022 PDF 1,1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązuje od 01.10.2022 PDF 913 KB 
Taryfa dla energii elektrycznej - obowiązująca od 01.04.2023 PDF 1 MB 
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązuje od 01.04.2023 PDF 972 KB 
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót od 01.01.2024 PDF 777 KB 
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.01.2024 PDF 814 KB 
UMOWY:
 
DOC 477 KB 
Generalna Umowa Dystrybucyjna PDF 319 KB 
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

DOC 335 KB 

PDF 642 KB 

DOC 405 KB 

PDF 738 KB 

DOC 261 KB 

PDF 6,2 MB 

DOC 167 KB 

PDF 131 KB 

INFORMACJE:
 
PDF 95 KB  
Decyzja URE KGHM Sprzedawca zobowiązany na rok 2024 PDF 2 MB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2024 PDF 347 KB
Rejestr magazynów energii KGHM Polska Miedź S.A. PDF 68 KB
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł pow. 1 kV 02.07.2024 PDF 505 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych 01.07.2024 PDF 251 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla nowych źródeł 01.07.2024 PDF 166 KB 
Zasady ogólne przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych OSD KGHM Polska Miedz S.A. PDF 3,7 MB 
Zmiana Sprzedawcy DOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r. PDF 157 KB 
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej 2023 r. PDF 1 MB
DOC 26 KB 
PDF 119 KB 
XLS 13 KB  
PDF 120 KB 
 

 

⬇️