Struktura organizacyjna

Rada Fundacji

  • Mateusz Bydłowski - Przewodniczący Rady
  • Małgorzata Bogdanowicz
  • Magdalena Chrząszcz
  • Michał Kilijański
  • Magdalena Lao
  • Krzysztof Nitkowski

Zarząd Fundacji

  • Grzegorz Rataj - Prezes Zarządu
  • Grzegorz Styrkowiec - Wiceprezes Zarządu