Prace dyplomowe

PROGRAM UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Program kierowany jest do studentów uczelni wyższych piszących prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie.

Proces jest ustandaryzowany dla wszystkich Oddziałów KGHM i Centrali oraz określony terminami. Uczelnie wysyłają zapotrzebowanie na realizację zakresów tematycznych w terminie od listopada do 20 grudnia danego roku kalendarzowego. W zapotrzebowaniu podają tematykę zakresu tematycznego wraz z jego abstraktem sporządzonym przez promotora. W abstrakcie promotor wskazuje oczekiwania, które w swoim zakresie obejmują obszary działalności KGHM.

Otrzymane tematy są następnie rozpatrywane przez komórki merytoryczne w Centrali i Oddziałach. Zaakceptowane tematy wraz z dodatkowymi propozycjami zgłoszonymi przez Oddziały i Centralę są publikowane w pierwszej dekadzie kwietnia każdego roku i pozostają do dyspozycji studentów do 31 marca następnego roku. Lista tematów pozostaje zamknięta.

Odwiedź naszą dedykowaną platformę, wybierz interesujący Cię temat i Przycisk Aplikuj o udostępnienie materiałów KGHM.