Informacje dla wnioskodawcy

INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DAROWIZNĘ

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Regulaminem przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska Miedź. Wszystkie informacje, wzór wniosku i wymagania są dostępne pod adresem: fundacjakghm.pl/dla-osob-fizycznych.

 

INFORMACJE DLA INSTYTUCJI

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Regulaminem przyznawania darowizn przez Fundację KGHM Polska MiedźWszystkie informacje, wzór wniosku i wymagania są dostępne pod adresem: fundacjakghm.pl/dla-instytucji.