Praktyki studenckie

Korzyści dla studentów odbywających praktykę w KGHM:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego,
  • możliwość kształcenia pod kierunkiem doświadczonych opiekunów,
  • poznanie procesu technologicznego KGHM,
  • poznanie nowoczesnych technologii w rzeczywistych warunkach pracy,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych,
  • poznanie kultury organizacyjnej naszej firmy.

PRAKTYKI GRUPOWE

Praktyki grupowe dla studentów realizowane są na podstawie porozumień zawartych z uczelniami. W ramach programu praktyk studenckich KGHM istnieje również możliwość aplikowania na praktyki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

PRAKTYKI INDYWIDUALNE

Praktyki studenckie indywidualne realizowane są na podstawie wniosków elektronicznych składnych za pośrednictwem dedykowanej platformy. 

Odwiedź naszą dedykowaną platformę i Przycisk Aplikuj na praktykę studencką indywidualną w KGHM.