Dla mieszkańców

Firma nieustannie doskonali swoje relacje z otoczeniem dążąc do harmonijnego współdziałania. Przykładami budowania relacji z otoczeniem jest realizacja działań odpowiedzialnych społecznie prowadzonych przez KGHM na terenie Zagłębia Miedziowego w Polsce.

Spółka od lat wspiera lokalną społeczność w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, popularyzowania sportu, a także rozwoju kultury i nauki.

Prowadzi również szeroko zakrojone programy promocji aktywnego i zdrowego stylu życia oraz aktywności wolontariackiej.