Wykaz darowizn i sprawozdania

O decyzji Zarządu informowane są jedynie podmioty, którym darowizna została przyznana. Instytucje informowane są listownie o wysokości wsparcia oraz dalszym trybie postępowania. Na stronie internetowej Fundacji okresowo publikowane są wykazy instytucji, którym przyznano wsparcie.

Zestawienia darowizn przyznanych przez Fundację KGHM Polska Miedź znajdują się w załączonych plikach PDF.

Sprawozdania z działalności dostępne są na stronie Fundacji KGHM.