Zasady ochrony informacji

  • Zasady Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. [PDF, 168 KB]
  • Załącznik Nr 1 do Zasad Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. - Oświadczenie [DOC, 42 KB]
  • Załącznik Nr 1 do Zasad Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. - Oświadczenie [PDF, 172 KB]

Wersja EN:

  • Principles of Confidential Information Protection and Information Security in KGHM Polska Miedz S.A. [PDF, 160 KB]
  • Appendix No 1 to Confidential Information Protection and Information Security Principles - The Statement [PDF, 166 KB]