Dni Inwestora

W ramach aktywności wspierających komunikację z rynkiem kapitałowym, KGHM Polska Miedź S.A. cyklicznie organizuje wydarzenia dedykowane środowisku inwestorskiemu, które są zgodne z polityką transparentności Firmy. Działania te wpisują się w stosowaną przez nas zasadę otwartego dialogu ze wszystkimi uczestnikami rynku. Prowadzone inicjatywy są szansą na przejrzystą komunikację z interesariuszami i jednocześnie niezbędne w procesie utrzymywania wysokiego poziomu relacji inwestorskich.

Dzień Analityka i Dzień Inwestora Indywidualnego (tzw. Capital Markets Day), to okazje do spotkań, dyskusji, precyzyjnych i szczegółowych wyjaśnień, które pozwalają nam na budowanie ścisłych relacji z uczestnikami rynku. Celem tych projektów jest zaznajomienie się analityków i inwestorów ze sposobem funkcjonowania najważniejszych zakładów KGHM, a także bieżącą sytuacją operacyjną i finansową Grupy Kapitałowej, realizacją strategii oraz otoczeniem makroekonomicznym.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem wspomnianych inicjatyw w chronologicznym zestawieniu wydarzeń.

No results