W trosce o zdrowie głogowian

KGHM Polska Miedź, Gmina Miejska Głogów oraz Miedziowe Centrum Zdrowia wspólnie zadbają o zdrowie mieszkańców miasta. 6 lutego 2018 r. zawarto porozumienie, na mocy którego KGHM sfinansuje badania na obecność arsenu organicznego i nieorganicznego w organizmie głogowian oraz działania profilaktyczno-edukacyjne. Mieszkańcy Głogowa będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych w Poradni Promocji Zdrowia w Głogowie.

wtorek, 06 Luty, 2018

Dokument potwierdza gotowość do współpracy na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców miasta. Jest to jednocześnie kontynuacja działań rozpoczętych przez władze miasta, w efekcie których przebadano około dwa tysiące głogowian na obecność arsenu całkowitego w organizmie. Kolejnym krokiem będzie poszerzenie dotychczasowej diagnostyki oraz analiza wpływu arsenu na narządy wewnętrzne człowieka.

- Nie mamy się od kogo uczyć, wziąć gotowej recepty. Tę drogę przechodzimy jako pierwsi i bardzo się cieszę, że mamy takich partnerów jak KGHM i MCZ. To ogromne wsparcie dla samorządu i samych głogowian. Nie czujemy się osamotnieni. Co piąty przebadany mieszkaniec ma przekroczenia, ale dzisiejsze porozumienie pozwoli pomóc także tym, którzy z badań nie skorzystali. To duże przedsięwzięcie, ale wierzę, że z takimi partnerami i przy pomocy specjalistów z IMP przygotujemy dla naszych mieszkańców program profilaktyczno-edukacyjny – powiedział prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Wiceprezes zarządu KGHM Ryszard Jaśkowski podkreślił otwartość spółki na rzecz kontynuowania współpracy z samorządem i lokalną społecznością. - Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny, zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi  oraz regulacjami prawnymi. Ograniczamy wpływ produkcji górniczo-hutniczej na otoczenie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Dokładamy wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla głogowian, dlatego angażujemy się w życie mieszkańców wspierając liczne projekty w zakresie zdrowia, edukacji, sportu czy kultury. W latach 2010-2017 Fundacja KGHM przeznaczyła na ten cel ponad 15 mln zł – powiedział Ryszard Jaśkowski, wiceprezes zarządu KGHM.

Badania specjacyjne (tzn. oznaczenie poziomu arsenu organicznego i nieorganicznego) zostaną przeprowadzone u wszystkich pacjentów, u których stwierdzono podwyższony poziom arsenu całkowitego w moczu. Badania tak dużej populacji, to pionierska praca w skali światowej. Wykona je Instytut Medycyny Pracy imienia prof. Jerzego Nofera w Łodzi, który jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz medycyny pracy. Jakość badań laboratoryjnych Instytutu została potwierdzona przez uzyskane certyfikaty - Polskiego Centrum Akredytacji oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wnioski z przeprowadzonych analiz zostaną opracowane do końca tego roku.

Dodatkowo, mieszkańcy Głogowa, u których stwierdzono podwyższone stężenie tego pierwiastka, zostaną objęci opieką w Poradni Monitoringu Środowiskowego w Przychodni Lekarskiej MCZ w Głogowie. Indywidualne konsultacje pozwolą na opracowanie programów profilaktycznych oraz wyjaśnienie przyczyn podwyższonego poziomu arsenu w organizmie. - Badania te będą przeprowadzone przez zespół lekarzy Miedziowego Centrum Zdrowia oraz Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do każdego przypadku podejdziemy indywidualnie, a następnie wspólnie opracujemy i przedstawimy mieszkańcom wyniki i zaproponujemy działania profilaktyczno-edukacyjne – zapewnił Marek Ścieszka, prezes Miedziowego Centrum Zdrowia.

Sygnatariuszami porozumienia są wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź Ryszard Jaśkowski, Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz prezes zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia Piotr Milczanowski.