Powitanie zawiesiny

W połowie października rozpoczął się kulminacyjny etap rozruchu technologicznego zmodernizowanej Huty Miedzi Głogów I.

wtorek, 18 Październik, 2016

Po przeprowadzeniu serii próbnych testów układu załadunku wsadu do pieca zawiesinowego pod obciążeniem, rozpoczęto ciągłe podawanie koncentratu i jego przetop w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego. Tym samym, po  trzymiesięcznym postoju, wznowiono produkcję miedzi surowej w HMG I, jednak już w zupełnie nowej  technologii. W kilkanaście godzin od podania koncentratu do pieca przeprowadzono pierwszy spust miedzi blister, będącej podstawowym produktem procesu w piecu zawiesinowym.

- To dla nas bardzo ważny dzień. To ogromny skok technologiczny. Ze starej technologii pieców szybowych przeszliśmy w najnowocześniejszą na świecie, bardziej przyjazną środowisku technologię pieca zawiesinowego. To nie tylko wielki postęp dla huty, ale również ogromne zmiany dla regionu – podsumował Andrzej Szydło, dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.

Proces uruchamiania nowej technologii rozpoczął się  28 września od wygrzewania pieca elektrycznego, następnie 1 października rozpoczął się proces wygrzewania pieca zawiesinowego. Teraz przed służbami technologicznymi i technicznymi HMG zadanie optymalizacji pracy całego ciągu technologicznego, sukcesywne uruchamianie pozostałych obiektów i węzłów produkcyjnych, aż do osiągnięcia zakładanych wydajności produkcji nowej instalacji.

Departament Komunikacji i CSR