Porozumienie w sprawie budowy bloku w Elektrowni Blachownia

KGHM podpisał porozumienie z Tauronem w sprawie powołania spółki „Elektrownia Blachownia Nowa”. Nowa spółka zbuduje elektrownię węglową o mocy 910 MW na terenie PKE Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie – Koźlu. 

wtorek, 23 Marzec, 2010

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a Tauron Polska Energia SA oraz jego spółką zależną – Południowym Koncernem Energetycznym SA. Jest to efekt listu intencyjnego podpisanego pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a Tauron Polska Energia SA w kwietniu 2009 roku. Na podstawie porozumienia partnerzy przygotują niezbędne dokumenty do powołania spółki celowej. Jeszcze w tym roku opracowane i podpisane powinny zostać umowy spółki i wspólników oraz przeprowadzone niezbędne procedury z instytucjami zewnętrznymi. 

W 2009 i na początku 2010 roku pracował wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji przedsięwzięcia. Budowa bloku energetycznego zostanie sfinansowana ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę. 

Dywersyfikacja źródeł przychodu i wejście w branżę energetyczną to jeden z priorytetów strategii KGHM Polska Miedź na lata 2009 – 2018.

Odbudowa mocy wytwórczych jest także priorytetem dla Grupy Tauron zapisanym w strategii korporacyjnej do 2012 roku z perspektywą do 2020 roku. Dokument zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW do 2012 roku.