Najlepszy Partner w Biznesie

KGHM Polska Miedź S.A. został wyróżniony w kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR za skuteczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Nasza spółka została doceniona za aktywny udział w życiu lokalnych społeczności oraz za dbałość o środowisko naturalne. Magazyn ekonomiczny „Home&Market” po raz dziesiąty zorganizował konkurs „Najlepszy partner w biznesie”.

środa, 31 Październik, 2012

- Pozytywne relacje ze wszystkimi interesariuszami to konieczny warunek osiągania sukcesów – mówi Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Jako szef spółki giełdowej w pierwszej kolejności myślę tutaj o akcjonariuszach KGHM, którzy docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia i zaufali nam, dając impuls do dalszych działań na rzecz wzrostu wartości firmy. Doceniam zaufanie, jakim obdarzyli naszą Polską Miedź akcjonariusze kanadyjskiej Quadry FNX, głosując w lutym tego roku za przyjęciem naszej oferty, dzięki czemu teraz na drugiej półkuli funkcjonuje KGHM International. Kupiliśmy zasoby, które pozwolą spółce obniżyć średnie koszty wydobycia i uczynić ją bardziej odporną na wahania rynku – podkreśla prezes Wirth.

Projekty realizowane przez KGHM Polska Miedź często przy pomocy Fundacji Polska Miedź, mają na celu wsparcie środowisk lokalnych z terenów górniczych, a w szczególności działania na rzecz ochrony przyrody, profilaktyki prozdrowotnej, wsparcia promocji sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Jak wskazuje Kapituła Konkursu „Najlepszy partner w biznesie”, KGHM jest również partnerem wielu inicjatyw kulturalnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego. 
Warto przypomnieć, że KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi też szereg działań proekologicznych, mających na celu zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko. Jednym z nich jest zakup energii pochodzącej z ekologicznych, czyli w 100 proc. odnawialnych źródeł energii. Firma poinformowała, że do końca przyszłego roku zakupi 150 000 MWh tzw. zielonej energii.

Home&Market” to prestiżowy miesięcznik ekonomiczny. Od 10 lat nominuje firmy wyróżniające się na rynku i spełniające oczekiwania klientów. Zwyciężają te, które mają bogatą ofertę, innowacyjne rozwiązania, odznaczają się dużym profesjonalizmem i rzetelnością. 
Partnerami Konkursu są: Fundacja Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Krajowa Izba Gospodarcza, Speedmail i dodatek Super Expressu "Super Biznes".

Kapituła konkursu wskazała, że KGHM, także poprzez Fundację Polska Miedź, prowadzi szeroką działalność charytatywną i prospołeczną wspierając inicjatywy z zakresu edukacji i promocji sportu wśród dzieci i młodzieży.