Miedziowym szlakiem do chilijskiego rynku

Popyt  wschodzących gospodarek  świata sprawia, że branża górnicza nie traci na  atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, stwarza szerokie możliwości rozwoju firmom dostarczającym produkty oraz usługi na potrzeby sektora wydobywczego.  Przekonywali o tym, między innymi, przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., Sierra Gorda SCM, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Chile  oraz Komitet Inwestycji Zagranicznych Chile podczas Polsko - Chilijskiego Górniczego Seminarium Inwestycyjnego 15 kwietnia 2015 roku w Santiago de Chile. Seminarium zostało zorganizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 16 Kwiecień, 2015

 Chile jest globalną potęgą pod względem wydobycia metali. Roczne przychody z górnictwa oscylują wokół 50 miliardów USD. Wzrost przemysłu wydobywczego w tym kraju jest trzykrotnie szybszy niż pozostałych gałęzi gospodarki. Liczący się na globalnym rynku producenci miedzi, wykorzystują tę tendencję, podejmując w tym kraju kolejne inwestycje. Rynek chilijski pozostaje jednak otwarty na alternatywne formy aktywności biznesowej, mimo iż najwięcej przedsięwzięć przyciągają surowce.

 – Chile to kraj wiarygodny i demokratyczny, którego korzystny klimat inwestycyjny przyciąga coraz więcej zagranicznych przedsiębiorstw. W obliczu stale rosnącej konkurencji, przybywającej między innymi z Anglii oraz Holandii, kluczowy staje się transfer know-how. Polskie firmy z innowacyjnym zapleczem technologicznym mają szansę zaistnieć na chilijskim rynku w długofalowej perspektywie. Przykład stanowi KGHM, który pomyślnie zrealizował inwestycję w kopalnię Sierra Gorda,  budując tym samym dobrą markę polskiej gospodarki w Chile – powiedziała Aleksandra Piątkowska, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Chile.

 Firmy polskie coraz skuteczniej konkurują z firmami zagranicznymi pod względem innowacyjności i jakości produktów. Istotną rolę w zagranicznej ekspansji odgrywa współdziałanie przedsiębiorstw. Wzajemna promocja i udostępnianie praktycznej wiedzy na temat internacjonalizacji jest ważnym czynnikiem rozwoju polskich firm.

 - KGHM wspiera najlepszymi praktykami i kontaktami polskie przedsiębiorstwa, które myślą o globalnej ekspansji. Cieszę się, że rynek chilijski również zyskał ich zainteresowanie. Chcemy dzielić się zgromadzoną wiedzą tak, aby ułatwić krajowym  przedsiębiorcom oraz instytucjom badawczym międzynarodowy rozwój. Kopalnia Sierra Gorda to doskonały przykład konsekwentnej ekspansji zagranicznej. Potwierdza, że pokłady możliwości leżą w zasięgu ręki, a współdziałanie i odwaga pozwalają je wydobyć  – przekonywał Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

 Sierra Gorda to jeden z największych projektów górniczych w regionie Antofagasta. W kopalni zastosowano najnowsze rozwiązania, zapewniające pełną efektywność procesów.   

 - Sierra Gorda jest innowacyjnym i przełomowym projektem górniczym na skalę światową. W jego realizacji uczestniczyło ponad 53 tysiące osób. Praca zespołu pochłonęła 18,5 mln roboczogodzin. W budowę kopalni zaangażowało się ponad 600 kontrahentów, w tym 2 firmy z Polski: TELE – FONIKA Kable oraz Sempertrans. W połowie 2015 roku pierwsza faza budowy kopalni Sierra Gorda dobiegnie końca. Osiągnięte zostaną pełne moce produkcyjne zakładane w tej fazie projektu. Realizacja drugiego etapu stwarza polskim firmom szansę nawiązania współpracy z KGHM w zakresie dostarczania towarów i usług na potrzeby rozwoju zakładu górniczego. W ten sposób chcielibyśmy umożliwić polskim przedsiębiorcom wejście na rynek chilijski – podkreślił Maciej Ściążko, dyrektor generalny Sierra Gorda SCM.

 Trwały wzrost gospodarczy Chile, stabilność polityczna i bezpieczeństwo legislacyjne tworzą doskonałe  warunki inwestycyjne. Oferty polskich przedsiębiorców, zaprezentowane podczas seminarium, dedykowane były przede wszystkim obiorcom produktów i usług w dziedzinie inżynierii, projektowania, budownictwa, wsparcia, optymalizacji oraz zarządzania procesami produkcji.

 - Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na Polsko-Chilijskie Górnicze Seminarium Inwestycyjne. Dystans geograficzny i różnice kulturowe utrudniają zdobywanie nowych kontraktów. Tymczasem dzisiejsze wydarzenie umożliwiło bezpośredni kontakt z potencjalnymi kontrahentami. Firma Comarch tworzy nowoczesne oprogramowanie, między innymi do zarządzania kluczowymi procesami przedsiębiorstwa. Widzę duże możliwości nawiązania współpracy z Sierra Gorda SCM w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań administracyjnych na potrzeby rozbudowy i zarządzania kopalnią, i to już w niedługim czasie  - powiedział Jorge Uribe, dyrektor generalny firmy Comarch Latam, odpowiedzialny za ekspansję na terenie Ameryki Łacińskiej.

 Dla Roberta Kozłowskiego, dyrektora ds. handlu w spółce PeBeKa, Polsko-Chilijskie Górnicze Seminarium Inwestycyjne to początek długofalowych działań, których efekty mogą być widoczne w dalszej perspektywie. – Nasza oferta jest szczególna. Głębienie szybów wraz z mrożeniem górotworów skierowane jest do konkretnego odbiorcy. Kiedy wydobycie rudy w kopalniach odkrywkowych przestanie być możliwie, firmy górnicze będą musiały rozpocząć eksplorację podziemną. Wówczas zaoferujemy nasze usługi. Do tego czasu, planujemy gruntowne rozpoznanie rynku chilijskiego.

 W rozmowach uczestniczyły także firmy, dla których  Polsko – Chilijskie Górnicze Seminarium Inwestycyjne nie stanowiło pierwszego kontaktu biznesowego.

- Zdecydowałem się na udział w seminarium, ponieważ poszukujemy nowych uczestników rynku chilijskiego. Polskie firmy przynoszą ciekawe rozwiązania technologiczne, nowe produkty i są konkurencyjne. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z polską firmą Mine Master. Relacje z polskimi przedsiębiorcami oceniam jako bardzo dobre -  potwierdza Fernando Marchant, dyrektor korporacyjny ds. zaopatrzenia w firmie Codelco.

 Manuel Viera Flores, Dyrektor Generalny MetaprojectWidzę duży potencjał, który charakteryzuje polskie przedsiębiorstwa. Odwiedziliśmy już Polskę w poszukiwaniu dostawców. Odbyliśmy ponad 30 spotkań z potencjalnymi kontrahentami. Oczekiwałem dzisiejszego spotkania. Rynek chilijski potrzebuje nowych dostawców. Polskie firmy odznaczają się wysokim potencjałem i innowacyjnością. Liczymy na nawiązanie współpracy z KGHM Cuprum.

 Profesor Witold Pytel, KGHM Cuprum – Początkowo bardzo sceptycznie podchodziłem do dzisiejszego wydarzenia. Widzę jednak, że spotkanie dwóch światów, zderzenie myśli technologicznej z przemysłem górniczym w Chile ma szansę zaowocować postępowymi rozwiązaniami. Z zainteresowaniem będę się przyglądał dalszym losom polsko-chilijskiej współpracy. Z pewnością warto kontynuować słusznie podjętą inicjatywę wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw w Chile.

 W Polsko – Chilijskim Górniczym Seminarium Inwestycyjnym wzięli udział przedstawiciele ponad trzydziestu firm z Chile, m. in. Afaccess, Agroquinto Ltda. ENAMI-Empresa Nacional de Mineria, SCM Minera Lumina Copper Chile i Grupo TQS. Polskę reprezentowali  przedstawiciele również ponad trzydziestu firm,  m.in. Grupa Azoty SA, PKO Bank Polski, Kopex SA, Mostostal Zabrze, Famur SA,  Mine Master i Ponar Engineering.

 

Departament Komunikacji i CSR

 Warto wiedzieć, że każdego roku obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne. W najbliższych 20 latach populacja na świecie wzrośnie o 350 mln ludzi, co przekracza liczbę ludności Stanów Zjednoczonych. Pojawi się 200 nowych miast, liczących ponad 1 mln mieszkańców - sześciokrotnie więcej niż w dzisiejszej Europie. Budowa przeciętnego domu rodzinnego pochłania 220 kg miedzi, a samochodu od 20 do 45 kg. Nie można mówić o postępie cywilizacyjnym bez miedzi. W celu zaspokojenia rosnącego popytu, inwestycje w górnictwo będą musiały wzrosnąć ponad dwukrotnie, a w  ślad za tym zapotrzebowanie na produkty i usługi pokrewne sektorowi wydobywczemu.