KGHM nagrodzony w konkursie The Best Annual Report 2006

środa, 24 Październik, 2007

Raport roczny KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2006 zajął drugie miejsce w kategorii przedsiębiorstw w konkursie The Best Annual Report 2006. 

Pierwsze miejsce przypadło PKN Orlen, trzecie – Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu. 

Konkurs po raz drugi zorganizował Instytut Rachunkowości i Podatków, a patronem medialnym był „Wall Street Journal Polska”. Konkurs ma na celu promowanie raportów rocznych sporządzanych według najlepszych międzynarodowych standardów sprawozdań finansowych i zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF/MSR). Nagradzane są najlepsze raporty z punktu widzenia ich wartości użytkowej zarówno dla inwestorów jak i innych użytkowników. 

Kapituła konkursu przyznała także wyróżnienia w trzech kategoriach: najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR i najlepsza wartość użytkowa raportu rocznego. Za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności uznane zostało sprawozdanie KGHM Polska Miedź S.A. 

W roku ubiegłym, w pierwszej edycji konkursu, raport KGHM został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

Departament Promocji i Public Relations