KGHM Liderem Indeksu BI-NGO 2007

środa, 27 Czerwiec, 2007

Społeczna wrażliwość KGHM Polska Miedź S.A. została doceniona. W rankingu firm najlepiej komunikujących o swoim społecznym zaangażowaniu w Internecie, KGHM zajął drugie miejsce. 

Badania przeprowadzone zostały przez Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, instytucję monitorującą i badającą praktyczne aspekty relacji biznesu z partnerami społecznymi. 

Indeks BI-NGO to narzędzie badające efektywność komunikacji internetowej o społecznym zaangażowaniu 500 największych firm wg listy dziennika „Rzeczpospolita”. Indeks powstaje w oparciu o coroczne badania stron internetowych i analizę sposobów komunikowania o społecznym zaangażowaniu firm i współpracy sektora biznesu z organizacjami pozarządowymi. 

W badaniu, przeprowadzonym przez Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, zmierzono jakość komunikacji o społecznym zaangażowaniu na stronach internetowych pod względem pięciu aspektów: 
- czy firma w swoich strategicznych dokumentach deklaruje wrażliwość na problemy społeczne, 
- czy jest konsekwentna w realizowaniu tego typu projektów i na ile są one różnorodne, 
- na ile przejrzyście informuje o swoich projektach z dziedziny społecznej odpowiedzialności (zasady, terminy aplikowania, środki, itp.) 
- czy firma mierzy efekty swojej działalności w sferze społecznej, 
- w jaki sposób eksponuje na swojej stronie WWW informacje na ten temat. 
W każdym obszarze największe polskie przedsiębiorstwa mogły otrzymać maksymalnie trzy punkty. Łącznie KGHM otrzymał 13 punktów (maks. 15 punktów). 

W szczególny sposób doceniono ważną rolę Fundacji Polska Miedź dla regionu Zagłębia Miedziowego. Fundacja, utworzona niemal 5 lat temu przez KGHM, wspomaga i uzupełnia zwłaszcza te dziedziny życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa pozostają nienależycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności zapisano m.in. wspieranie wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowanie zabytków, wspieranie instytucji naukowych oraz służby zdrowia. W sposób aktywny KGHM wspiera także działalność organizacji sportowych. Szczególnie aktywizację dzieci i młodzieży.  

KGHM Polska Miedź S.A. jest szóstym producentem miedzi i drugim srebra na świecie. W roku 2006 spółka uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości ponad 3,39 mld zł, przy przychodach 11,7 mld zł. Natomiast zysk netto całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł ponad 3,5 mld zł. 

W 2007 roku mija 50 lat od odkrycia złoża rudy miedzi eksploatowanego przez KGHM oraz 10 lat od debiutu spółki na giełdach w Warszawie i Londynie. 

Departament Promocji i Public Relations