KGHM i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu partnerami

Ramową umowę o współpracy i Porozumienie o partnerstwie dla rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podpisali rektor UE we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusław Fiedor oraz Herbert Wirth prezes KGHM. 

środa, 28 Kwiecień, 2010

Na mocy zawartych porozumień KGHM dołączył do Klubu Partnerów Uniwersytetu. UE we Wrocławiu i KGHM mają się skupić m.in. na współpracy naukowo-badawczej, wymianie wzajemnych doświadczeń i kształtowaniu kierunków rozwoju uczelni. KGHM ma także udzielać UE wsparcia we wspólnie uzgadnianych kierunkach rozwoju. Prezes Herbert Wirth otrzymał od rektora UE prof. dr. hab. Bogusława Fiedora Kartę Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Odbyły się także pierwsze rozmowy na temat przyszłej współpracy.