Huta Miedzi Głogów przygotowana na wielką wodę

poniedziałek, 24 Maj, 2010

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi zbliżającej się fali do Głogowa pragnę Państwa poinformować o przygotowaniach naszej firmy na zagrożenie powodziowe. 

W związku z decyzją wojewody dolnośląskiego o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu głogowskiego, by zabezpieczyć mienie Huty Miedzi Głogów dyrektor Roman Grzelczak oraz Prezes Spółki „Energetyka” ogłosili stan pogotowia przeciwpowodziowego. Organizacją prac i monitoringiem zajmują się Zakładowe Zespoły Przeciwpowodziowe tych oddziałów. 

Podczas dzisiejszego spotkania podsumowano działania przygotowawcze:

- Spółka „Energetyka”, by zabezpieczyć ujęcia wody przemysłowej dla HM Głogów, obwałowała obiekt Przepompowni. W rezerwie posiada worki z piaskiem, gdyby zaistniała dalsza potrzeba wzmacniania ujęć wody. Włączono do pracy dodatkowe pompy, sprawdzono sprawność systemów zasilania i sterowania elektrycznego. 

- Spółka KGHM Ecoren udostępni kruszywo HMG, gdyby zaistniała potrzeba wypełnienia powstałych wyrw w wałach stawów osadowych

- Na wypadek podtopienia torów kolejowych, po rozmowach z PKP, uzgodniono trasy dodatkowe, by zabezpieczyć dostawy koncentratu 

- Jednostka Wojskowa z Głogowa udostępniła dziś na potrzeby akcji powodziowej sprzęt wojskowy 

- W pełnej gotowości 24 godziny na dobę są pracownicy Huty oraz Energetyki, ale także Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego z Sobina. 

- Zespoły Powodziowe KGHM oraz Energetyki pełnią dyżury stałe, całodobowe. 

Ponadto helikopter należący do Zakładu Hydrotechnicznego KGHM został oddany do dyspozycji wojewody dolnośląskiego.