Herbert Wirth laureatem Wektorów 2012

Prezes KGHM Polska Miedź S.A. został nagrodzony Wektorem 2012 za największe w historii Polski przejęcie, dzięki któremu firma stała się globalnym graczem oraz za łączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową. Wektory przyznawane są przez Pracodawców Rzeczypospolitej za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. 

wtorek, 15 Styczeń, 2013

Prestiżowymi nagrodami Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – Wektorami 2012 uhonorowano wybitnych przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy, a także instytucje, których działalność może być wzorem dla innych. Herbert Wirth, prezes KGHM został nagrodzony za przeprowadzenie największego w historii Polski przejęcia, dzięki któremu KGHM stał się potentatem w skali globalnej oraz za rzadko spotykane połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową. W 2012 roku KGHM kupił kanadyjską spółkę posiadającą złoża w Kanadzie, USA, Chile i na Grenlandii. 

- Prowadząc działalność na nowych rynkach geograficznych i surowcowych obniżamy poziom ryzyka biznesowego w KGHM Polska Miedź S.A. – mówił prezes Herbert Wirth, odbierając nagrodę. – W bieżącym roku koncentrujemy się na integracji Polskiej Miedzii KGHM International oraz na realizacji planu wzrostu wartości naszej kanadyjskie j spółki. 

Uroczystość wręczania Wektorów 2012 odbyła się w sobotę 12 stycznia w Warszawie. Nagrodą specjalną przyznawaną za wybitne osiągnięcia - Super Wektorem 2012 - uhonorowano prof. Marka Belkę za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz bezprecedensową aktywność na rzecz zapewnienia Polsce należnego jej miejsca na arenie międzynarodowej.