Fundacja KGHM Polska Miedź w nowej odsłonie

Nowe projekty na rzecz mieszkańców regionu i uproszczone zasady wnioskowania – Fundacja KGHM Polska Miedź zaprezentowała się dziś w zmienionej odsłonie. W ten sposób wzmacnia więzi ze społecznością lokalną, ale też spółką, dołączając do swojej nazwy „KGHM”.

wtorek, 03 Marzec, 2015

 

Od ponad 12 lat Fundacja KGHM Polska Miedź podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, wsparcia nauki, kultury i ekologii oraz promocji sportu. – Aktywność Fundacji jest ważną częścią prowadzonych przez KGHM działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi prezes spółki Herbert Wirth. – Jesteśmy nierozerwalnie związani z Zagłębiem Miedziowym, dlatego chcemy rozwijać ten region i pomagać jego mieszkańcom.

Projekty odpowiadające potrzebom

Projekty realizowane przez Fundację KGHM Polska Miedź będą funkcjonować w ramach czterech obszarów: sport i rekreacja, zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja oraz kultura i tradycje. – Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń Fundacji, wzmacniamy wsparcie dla obszarów kluczowych z perspektywy regionu i mieszkańców  – mówi Marek Bestrzyński, prezes Fundacji KGHM Polska Miedź. – Dlatego też uruchamiamy cztery nowe projekty, stawiając na promocję zasad pierwszej pomocy, sportu i nauki matematyki wśród dzieci i młodzieży oraz ochronę tradycji i kultury.

Pierwszy projekt - „Twoje pięć minut – szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej”, jest dedykowany uczniom pierwszych klas gimnazjum. Zajęcia poprowadzi wyspecjalizowana kadra medyczno-ratunkowa. Z kolei „Piłka nożna dla każdego” to inicjatywa promująca aktywność fizyczną wśród dzieci w wieku 5-6 lat. Do młodszych i starszych uczniów jest adresowany projekt „Dolnośląska szkoła matematyczna”, promujący naukę tego przedmiotu poprzez koła zainteresowań. Natomiast w ramach obszaru „Ratujemy zabytki – pielęgnujemy tradycje”, fundacja wesprze ochronę dziedzictwa narodowego.

Nowa odsłona – lepsza organizacja

Szczegółowe informacje dotyczące projektów oraz opis zasad udzielania darowizn osobom fizycznym i instytucjom można znaleźć na uruchomionej właśnie stronie internetowej. Fundacja zyskała również nowy logotyp, spójny ze zaktualizowanym wizerunkiem KGHM. - Usprawniamy również proces rozpatrywania wniosków poprzez zaangażowanie w prace fundacji komisji eksperckiej – dodaje Marek Bestrzyński. – Już wcześniej zdarzało się, że prosiliśmy ekspertów w danej dziedzinie o konsultacje. Ten kierunek się sprawdził, dlatego postanowiliśmy na stałe korzystać z ich pomocy. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze efektywniej wykorzystywać dostępne środki finansowe.

Aby ułatwić beneficjentom kontakt z Fundacją KGHM Polska Miedź, jeszcze w tym roku zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków o darowizny drogą online. Więcej informacji o działalności instytucji na: www.fundacjakghm.pl

12 lat Fundacji KGHM Polska Miedź w liczbach:

- 2504 projekty zostały wsparte przez fundację kwotą 98 mln zł 

- 7355 osób prywatnych otrzymało darowizny od fundacji o łącznej wysokości niemal 19 mln złotych

- 117 mln zł – niemal tyle łącznie fundacja przeznaczyła na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

Departament Komunikacji i CSR

KGHM