Angel Award

KGHM otrzymał nagrodę „Angel Award” za znaczący i trwały wkład we wspieranie sztuk perfomatywnych.

środa, 26 Czerwiec, 2013

Nagrodę wręczono podczas Kongresu International Society for the Performing Arts, którego gospodarzem była Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego. Uczestnicy kongresu dyskutowali o ostatnich zmianach w dziedzinie sztuk perfomatywnych oraz ich przyszłością zarówno w Europie środkowo-wschodniej, jak i na całym świecie.

KGHM nagrodzono za znaczący i trwały wkład w wykraczające poza granice państwowe i instytucjonalne wspieranie sztuk perfomatywnych.

W uzasadnieniu nagrody czytamy: To nagroda za szczytne i godne rozwijania tradycje Corporate Culture Responsibility, świadomość istotnych inwestycji w kulturę i sztukę oraz poczucie zbiorowej odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. Za wzajemną i permanentną refleksję nad kontekstem działań przedsiębiorstw z uwzględnieniem kryteriów społecznych i kulturowych.

Nagrodę „Angel Award” we Wrocławiu odebrał prezes Herbert Wirth.