53 rocznica odkrycia złóż rudy miedzi

Dokładnie 53 lata temu dr Jan Wyżykowski odkrył złoże rudy miedzi. Dwa lata później utworzono Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Dziś KGHM to dziewiąty producent miedzi i drugi srebra na świecie.

wtorek, 23 Marzec, 2010

23 marca w 1957 Jan Wyżykowski odkrył złoże rudy o zawartości 1,40 procent miedzi na głębokości 655-658 metrów. Było to największe odkrycie geologiczne XX wieku, które zmieniło oblicze regionu i miało ogromny wpływ na gospodarkę kraju.

Jan Wyżykowski urodził się 31 marca 1917 roku we wsi Haczowa w woj. rzeszowskim. Ukończył Krakowską Akademię Górniczo - Hutniczą. Swoje życie zawodowe rozpoczął na dole w kopalni jako górnik. Później objął stanowisko referenta w Instytucie Geologicznym w Warszawie. Poszukiwania złóż miedzi zabrały Janowi Wyżykowskiemu wiele długich lat. W lipcu 1966 roku przyznano mu Nagrodę Państwową I stopnia za odkrycie rud tego pierwiastka. Zmarł 29 października 1974 roku. W 1985 roku lubinianie uhonorowali pamięć wielkiego odkrywcy stawiając mu pomnik.

Uroczystość z okazji 53 rocznicy odkrycia złóż miedzi odbędzie się dzisiaj w Sieroszowicach. Początek godzina 13. 

Organizatorami uroczystości są Towarzystwo Przyjaciół Jana Wyżykowskiego oraz Urząd Gminy w Radwanicach.

Szczegółowy plan uroczystości: 

I CZĘŚĆ (przy Obelisku)

13:00 – Hymn Państwowy.
13:03 – Powitanie gości. 
13:05 – Przemówienie prezesa KGHM Polska Miedź S.A. 
13:15 – Złożenie wiązanek i kwiatów pod obeliskiem.
13:30 – Hymn Górniczy.
13:45 – Spotkanie w Izbie Pamięci im. Jana Wyżykowskiego oraz w Sali Miedziowej w Sieroszowicach.

II CZĘŚĆ (Sala Miedziowa / Izba Pamięci m. Jana Wyżykowskiego)

13:45 – Przywitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach.
13:50 – Projekcja filmu "Ludzie Nauki - Jan Wyżykowski".
14:24 - Występ zespołu ludowego "SWOJACY" / chóru dzieci z ZSP w Radwanicach
14:55 – Obiad
15:20 – Zwiedzanie izby pamięci:

  • Pamiątkowe wpisy do Kroniki.
  • Wystawa Wielkanocna – Jarmark Wielkanocny