Struktura organizacyjna

Rada Fundacji 

 • Andrzej Zbróg - Przewodniczący Rady
 • Paweł Hreniak
 • Tadeusz Krzakowski
 • Adam Myrda
 • Prof. Ryszard Pisarski
 • Cezary Przybylski
 • Rafael Rokaszewicz
 • Marek Tramś

 

Zarząd Fundacji

 • Jarosław Twardowski - Prezes Zarządu
 • Łukasz Stelmach - Członek Zarządu

Biuro Fundacji

 • Magdalena Gałka - Dyrektor Biura
 • Beata Kadłubowska - Zastępca Dyrektora Biura
 • Magdalena Ślawska - Specjalista ds. darowizn