OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWAWAGA
INSTRUKCJE:  
Raport w sprawie konsultacji IRiESD  PDF 3,13 MB 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) KGHM PDF 334 KB 


WNIOSKI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM Polska Miedź S.A. DOC 65 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.
dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej za wyjątkiem farm wiatrowych
DOC 76 KB 
DOC 40 KB 
PDF 157 KB 
TARYFY:
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2016 PDF 2MB  
Taryfa dla energii elektrycznej 2016 PDF 6MB 
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy 2016 PDF 6MB 
Zmiana taryfy dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2016 PDF 789 KB
UMOWY:
DOC 422 KB 
Generalna Umowa Dystrybucyjna PDF 3,6 MB 
Umowa o świadczenie usług dysrybucji energii elektrycznej

DOC 271 KB 

PDF 2 MB 

DOC 328 KB 

PDF 3,6 MB 

DOC 328 KB 

PDF 3,6 MB 

INFORMACJE:
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A.na rok 2016 PDF 607 KB 
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2017 PDF 1MB
Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnych mocach przyłączeniowych PDF 2 MB 
Procedura przyłączenia do sieci energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. PDF 118 KB 
Zmiana Sprzedawcy DOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej PDF 1,3 MB
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej PDF 849 KB
DOC 26 KB 
PDF 407 KB 
XLS 13 KB  
PDF 1 MB