Wideo

Korporacyjne
Wideo
Prezentacja wyników finansowych za 9M 2016 roku
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Prezesa Zarządu do wyników za 9 miesięcy 2016 roku
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Prezesa Zarządu do wyników za I półrocze 2016 roku
Korporacyjne
Wideo
Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2016 roku
Korporacyjne
Wideo
Zwyczajne Walne Zgromadzenia – 28 czerwca 2016 roku , część 2
Korporacyjne
Wideo
Zwyczajne Walne Zgromadzenia – 28 czerwca 2016 roku, część 1
Wydarzenia
Wideo
Transmisja konferencji z analitykami - wyniki za I kwartał 2016 roku
Wydarzenia
Wideo
Komentarz Prezesa do wyników za I kwartał 2016 roku
Wydarzenia
Wideo
Transmisja konferencji z analitykami - wyniki za rok 2015