Wizja

Idea zrównoważonego rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A. osadzona jest na solidnym fundamencie jakim jest Strategia Spółki.

Zgodnie z przyjętą w maju 2017 roku „Strategią KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021” Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju, o czym mówi już na etapie wizji.