Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

KGHM Polska Miedź S.A. dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podpisanie dokumentu stanowiło zwieńczenie Konferencji SDG17, której przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.Ministerstwo Rozwoju oraz przedstawiciele świata biznesu i organizacji w czerwcu 2017 r. rozpoczęli współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do porozumienia przystąpiło 47 podmiotów, w tym KGHM Polska Miedź S.A.

Powołanie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju

Wypełnianie wizji, jak i założeń zdefiniowanych w koncepcji i modelu zarządzania zrównoważonym rozwojem w KGHM Polska Miedź wchodzi na nowy tor.

Intencją Zarządu Spółki jest angażowanie we wskazany temat wszystkich Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., dlatego Zarząd powołał ciało doradcze działające pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, w postaci Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Rada zrzeszać będzie przedstawicieli Oddziałów Spółki i łączyć ich we wspólnym celu, jakim jest łączenie działalności biznesowej z podążaniem ścieżką zrównoważonego rozwoju.