Standardy CSR

Działania KGHM związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są realizowane zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Podstawą działań z zakresu CSR jest „Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM Polska Miedź SA do 2018 r. Jej założenia łączą ponad 55-letnie  doświadczenia i współczesne wyzwania stojące przed nowoczesnym przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym. Została ona przygotowana w oparciu o najlepsze praktykach rynkowe oraz o standardy:

  • Normę dotyczącą odpowiedzialności społecznej i środowiskowej ISO 26000 Guidance on Social Responsibility i jej polski odpowiednik, normę PN-ISO 26000. Zawiera ona wytyczne opisujące odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią działań na społeczeństwo i środowisko. 
  • Wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Metali i Górnictwa (International Council on Mining and Metals - ICMM).

KGHM raportuje działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w oparciu o wytyczne raportowania zrównoważonego rozwoju (Global Reporting Initiative). GRI jest obecnie najczęściej stosowanym standardem raportowania CSR na świecie.