Strategia odpowiedzialnego biznesu

KGHM aktywnie wdraża projekty na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Starannie zaplanowane programy CSR bazują na podstawowych wartościach organizacji:

  • bezpieczeństwie,
  • odwadze,
  • współdziałaniu,
  • odpowiedzialności,
  • zorientowaniu na wyniki.

Celem działań jest ograniczenie wpływu aktywności biznesowej na środowisko, wspieranie rozwoju społecznego, promowanie zdrowia, kultury i sportu. W oparciu o najlepsze praktyki i wytyczne, firma prowadzi dialog z lokalnymi społecznościami, by lepiej rozumieć ich potrzeby i – jako dobry sąsiad – wdrażać projekty podnoszące jakość ich życia.

Strategia CSR realizowana przez KGHM uwzględnia całokształt społecznych, etycznych i środowiskowych aspektów w działalności biznesowej firmy oraz pełną odpowiedzialność i przejrzystość w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.