Respect index

Potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w KGHM jest udział w grupie wybranych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które tworzą Indeks RESPECT

RESPECT Index wyróżnia spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a przy okazji podkreśla ich atrakcyjność inwestycyjną. Składają się na nią jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. KGHM rzetelnie stosuje zasady etyczne, dobre praktyki, obowiązujące prawo oraz uregulowania wewnętrzne – potwierdzeniem stosowania najwyższych standardów jest włączenie firmy w skład tego indeksu już w momencie jego powstania w 2009 r.

Według badania zrealizowanego w 2012 r. przez GPW, 58 proc. inwestorów uważa, że spółki, które uwzględniają aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym uzyskują dzięki temu wymierne korzyści przekładające się na wyniki finansowe.

Dla KGHM RESPECT to grupa działań, obejmujących 7 obszarów.

  • Responsibility – zwracanie szczególnej uwagi na odpowiedzialne komunikowanie się z akcjonariuszami i rynkiem kapitałowym.
  • Ecology – szczególna troska o środowisko naturalne podczas całego łańcucha produkcyjnego.
  • Sustainability – nacisk na przewidywalność i realizację działań uwzględniających długoterminowe inwestycje w core-business na całym świecie, podnoszące wartość firmy, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Participation – włączanie się w pracę organizacji społecznych, instytucji naukowych i kulturalnych.
  • Environment - odgrywanie kluczowej roli w środowiskach, w których działa firma, bycie partnerem dla lokalnych samorządów, przedsiębiorców i pracowników.
  • Community – wspieranie lokalnych społeczności na terenach, na których KGHM prowadzi swoją działalność.
  • Transparency – prowadzenie polityki przejrzystości we wszystkich aspektach działania firmy.