Zmiana w zarządzie KGHM International

Wojciech Kędzia od 1 października 2015 będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International Ltd. To spółka w pełni zależna od KGHM Polska Miedź S.A., posiadająca kopalnie w Kanadzie, USA i Chile. Dotychczasowy prezes KGHM International, Derek White, zrezygnował ze stanowiska, ale będzie nadal współpracował z Grupą KGHM jako niezależny doradca.

czwartek, 24 Wrzesień, 2015

Wojciech Kędzia jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Z KGHM związany jest od 1992 roku. Przeszedł w tej spółce wszystkie szczeble kariery zawodowej – od nadgórnika do wiceprezesa. W zarządzie KGHM Polska Miedź odpowiadał za sprawy produkcji przez ponad cztery lata – od listopada 2010 roku do stycznia 2015 roku. W lutym 2015 roku został powołany do zarządu KGHM International jako zastępca prezesa.

Chcę podziękować dotychczasowemu prezesowi KGHM International za jego wkład w integrację tej spółki i jej aktywów górniczych w ramach globalnej Grupy KGHM. Wiedza i doświadczenie Dereka White'a sprawiły, że dziś możemy śmiało stawiać czoło wyzwaniom na międzynarodowych rynkach surowcowych. Będę kontynuował tę misję i wierzę, że będzie to z korzyścią zarówno dla pracowników KGHM International, jak i całej Grupy KGHM – powiedział Wojciech Kędzia.

W marcu 2012 roku, w wyniku transakcji przyjaznego przejęcia, KGHM Polska Miedź przejęła 100 proc. akcji kanadyjskiej spółki górniczej Quadra FNX. Po przejęciu nazwa spółki została zmieniona na KGHM International. Jej najważniejszym aktywem jest chilijska kopalnia Sierra Gorda – jeden z największych na świecie producentów miedzi i molibdenu, będący w 55 proc. własnością KGHM International.

Departament Komunikacji i CSR