Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na posiedzeniu dnia 23 lutego 2016 roku powołała w skład Zarządu Spółki Pana Stefana Świątkowskiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

środa, 24 Luty, 2016

Ponadto, Rada Nadzorcza zmieniła oznaczenie spraw podlegających powołanemu dnia 3 lutego 2016 roku na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych Jackowi Raweckiemu,
ze spraw „Korporacyjnych” na sprawy „Zarządzania Łańcuchem Dostaw”.

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarząd KGHM przedstawił propozycję budżetu na rok 2016. Propozycja była przedmiotem dyskusji. Przyjęcie budżetu planowane jest na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.