Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 r.

piątek, 04 Sierpień, 2006

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 r. 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminów przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 r. Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej w następujących terminach: 

raport półroczny za I półrocze 2006 - 12 września 2006 r. 
skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 - 17 października 2006 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)