Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007 r.

poniedziałek, 06 Sierpień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminów przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007 r. Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej w następujących terminach: 

  • raport półroczny za I półrocze 2007 - 14 września 2007 r. 
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 - 23 października 2007 r. 


Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)