Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

piątek, 01 Grudzień, 2006

W uznaniu za wyniki w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - przedłużyła ważność Zotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy do 2008 roku dla KGHM Polska Miedź S.A. Uroczystą Kartę wręczono na IX Konferencji Forum Liderów bezpiecznej Pracy w Krakowie (październik 2006 r.).