Złota Akcja TSR 2012

Polska Miedź znalazła się w gronie najlepszych spółek warszawskiego parkietu, które dały największą wartość dla akcjonariuszy. Ranking Złota Akcja przeprowadził portal biznes.pl, według wskaźnika TSR. To bardzo dobry wskaźnik opinii rynku o danej spółce, jej działaniach i zamierzeniach. 

środa, 31 Październik, 2012

Total Shareholder Return (TSR), czyli całkowita stopa wzrostu dla akcjonariuszy, to popularny w USA miernik łączący dwie perspektywy: wewnętrzną i zewnętrzną, z których analizuje się wyniki firmy w danym okresie. Perspektywa wewnętrzna dotyczy decyzji spółki o wypłaconej gotówce, podziale bądź łączeniu nominalnej wartości akcji. Natomiast zewnętrzna perspektywa jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów.

W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy – 3-letni (2009-2011) oraz 10-letni (2002- 2011). Obie perspektywy są interesujące, bowiem odzwierciedlają lata kryzysu. 

Stopa wzrostu z akcji KGHM w latach 2002 – 2011 wyniosła 1270 proc. KGHM został liderem rankingu w trzech kategoriach:

1. Najlepsza spółka z udziałem Skarbu Państwa za dziesięć lat 
2. Najlepsza spółka WIG20 za 10 lat – I miejsce 
3. Najlepsza spółka WIG20 za trzy lata – II miejsce