Zasłużony dla polskiej geologii

Herbert Wirth prezes KGHM, otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla polskiej geologii. Medal przyznawany jest przez Ministra Środowiska osobom wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi w dziedzinie geologii, które przyczyniają się do ich rozpowszechniania, wdrażania i stosowania. Uroczystość wręczenia odbyła się podczas XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

środa, 26 Luty, 2014

W tym roku tematem wiodącym SEP jest „Inteligentna kopalnia przyszłości”. Wystąpienie Herberta Wirtha przybliżyło uczestnikom problematykę wprowadzenia takiego rozwiązania w działaniach KGHM. Kopalnia inteligentna to kopalnia bezpieczna i efektywna, ograniczająca zaangażowanie siły fizycznej człowieka, której produkt finalny widoczny jest dopiero na powierzchni.

Odznakę Zasłużony dla polskiej geologii z upoważnienia Ministra Środowiska, wręczył prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to konferencja naukowa organizowana corocznie przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Od 24 do 27 lutego podczas 18 sesji zostanie wygłoszonych ponad 170 referatów. Tradycyjnie w pracach Szkoły Eksploatacji Podziemnej bierze udział liczne grono przedstawicieli KGHM.