Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m3 z terenu działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek

Data publikacji: 
wtorek, 9 Luty 2016

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny z siedzibą w Rudnej przy ul. Polkowickiej 52, zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup drzewa na pniu w ilości ok. 300 m³ z terenu działek 347/1 i 73/2 obręb Tarnówek” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć w terminie do 16.02.2016 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (I piętro): Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź  S.A., ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a ponadto zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności finansowej z tytułu uczestnictwa oferenta w akcji ofertowej.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe;
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty;
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy;
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Instrukcja płatnicza.