Wyróżnienie dla KGHM w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2005

poniedziałek, 12 Czerwiec, 2006

8 czerwca 2006 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie wręczono statuetki i nagrody w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała wyróżnienie za strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. 

W styczniu br. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zainaugurował VII edycję konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Celem Konkursu było badanie kondycji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku i upowszechnianie wiedzy o ich największych osiągnięciach w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Procedura Konkursu była dwuetapowa. W pierwszym etapie firmy dokonują samooceny wypełniając specjalnie skonstruowaną ankietę. Na drugi etap składał się audyt dokonany przez niezależnych ekspertów. Na podstawie informacji uzyskanych w obu etapach postępowania konkursowego Kapituła Nagrody Konkursu wyłania spośród firm biorących w nim udział Laureatów. 

Dep. PR