Wypowiedź prezesa Herberta Wirtha na temat wyników finansowych za rok 2014