Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: materiały ceramiczne wg załącznika nr 1

Data publikacji: 
piątek, 17 Lipiec 2015 - 12:22PM

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: materiały ceramiczne wg załącznika nr 1.

Postępowanie wyboru wykonawcy przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego.

Oferta winna zawierać następujące dane:

  1. cenę netto oferowanego materiału (uwzględniającą koszty dostawy), dostarczanego wg zamówień sukcesywnie w skali roku od sierpnia 2015r. do sierpnia 2016r.
  2. dokumenty potwierdzające działalność (NIP, REGON, Zaświadczenie CEIDG lub KRS)
  3. termin dostawy zamówienia liczony od dnia wysłania zamówienia,
  4. okres gwarancji,
  5. oświadczenie o akceptacji projektu umowy.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2015r. do godz. 12: 00 w zaklejonej kopercie zatytułowanej Materiały ceramiczne” w Sekretariacie Zarządu Spółki, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ofertyzakupy@wmn.com.pl. W temacie nadesłanej oferty prosimy wpisać: „Materiały ceramiczne”.

 

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: wmn@wmn.com.pl. Odpowiedzi zostaną opublikowane na wymienionej stronie internetowej www.wmn.com.pl w zakładce „Przetargi”.

Uwaga: oferty wysłane pod inny adres nie będą rozpatrywane. Prosimy o przesłanie ofert w formacie pdf lub doc. Nadesłane oferty stanowią tajemnicę handlową Spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.