Uroczystości w Jakubowie

Obchody trzeciej rocznicy nadania imienia Św. Jakuba Szybowi SG1 odbędą się z udziałem Pasterza Santiago de Compostela, Arcybiskupa Juliana Barrio Barrio. W trakcie uroczystości zostanie odsłonięta Muszla Jakubowa.

wtorek, 27 Kwiecień, 2010

Zarząd KGHM zaprasza na uroczyste obchody trzeciej rocznicy nadania imienia św. Jakuba Szybowi SG 1, należącego do kopalni Polkowice - Sieroszowice, które odbędą się w 30 kwietnia. Uroczystości rozpoczną się Mszą świętą w Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. Następnie pielgrzymi oraz zaproszenie goście przejdą pod szyb SG1, gdzie Arcybiskup Julian Barrio Barrio odsłoni Muszlę Jakubową usytuowaną na ścianie budynku przy szybie. 

Parafia p.w. świętego Jakuba jest najstarszą parafią na Dolnym Śląsku (991 r.). Kościół Świętego Jakuba został podniesiony do godności Sanktuarium dokładnie trzy lata temu, wtedy też nadano imię Św. Jakuba Szybowi SG1. Jakubów jest znany ze "Źródła św. Jakuba", któremu przypisuje się „cudowne” właściwości oraz znanego już od średniowiecza kultu św. Jakuba Starszego Apostoła, który jest miejscem docelowym wielu pielgrzymek. Przy parafii p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła, w czerwcu 2004 roku, powstało "Bractwo św. Jakuba Apostoła". Krótko po tym utworzono pierwszy w Polsce odcinek szlaku pątniczego, który jest włączony do europejskiej sieci dróg pielgrzymkowych św. Jakuba prowadzących do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Odcinek ma 165 km i prowadzi do Zgorzelca.

Orientacyjny program uroczystości: 

12.15 –13.30 Msza Święta w Sanktuarium w Jakubowie 
13.15 – 13.45 Koncert pieśni religijnej i poświęcenie dębu „ Katyń ”
14.00 – 14.50 Przemieszczenie się pielgrzymów pod Szyb św. Jakuba 
ok. 14.45 – 15.00 Koncert Orkiestry Górniczej 
ok. 15.05 – 15.30 Wystąpienia gospodarzy oraz zaproszonych gości
ok. 15.30 Odsłonięcie Muszli Jakubowej