Tytuły Idealny Pracodawca i Pracodawca Jutra dla KGHM

W rankingu Idealnych Pracodawców, sporządzonym na podstawie głosów studentów Politechniki Wrocławskiej, KGHM zajął wysokie trzecie miejsce. Natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami wyróżniła spółkę tytułem „Pracodawca Jutra”.

poniedziałek, 14 Lipiec, 2014

Ranking 10-ciu Idealnych Pracodawców powstał na podstawie ponad tysiąca internetowych ankiet. Nasza firma znalazła się w elitarnym gronie najbardziej pożądanych pracodawców obok takich firm jak Google, Nokia czy IBM.
- Badania prowadzone na Politechnice Wrocławskiej pokazały, że oczekiwania studentów dotyczące przyszłego miejsca pracy wcale, wbrew obiegowej opinii, nie są związane z wygórowanymi wymaganiami finansowymi. Dużo ważniejsza dla młodych ludzi jest atmosfera w pracy, jasny i przejrzysty sposób rekrutacji oraz możliwości rozwoju – wyjaśnia Błażej Miernik kierownik działu rekrutacji KGHM. – Myślę, że ta nagroda to efekt naszej bliskiej współpracy z uczelnią, partnerskich stosunków z kadrą naukową oraz profesjonalnego podejścia do stażystów i praktykantów. Jest to dla nas niezwykle ważne wyróżnienie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Z kolei tytuł Pracodawca Jutra trafia do firm, które z sukcesem realizują ciekawe inicjatywy i mogą się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci.

KGHM wspólnie ze szkołami technicznymi i uczelniami wyższymi realizuje wiele projektów edukacyjnych. Grupą docelową prowadzonych przez firmę działań są studenci oraz uczniowie kierunków technicznych związanych z różnymi obszarami działalności firmy, między innymi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska. Spółka nie tylko wspiera proces kształcenia przyszłych absolwentów, dając im tym samym szanse zapoznania się z potencjalnym środowiskiem pracy w Polsce, ale również umożliwia polskim studentom oraz pracownikom naukowym zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą, w Kanadzie, USA, czy Chile. 
KGHM wspiera polskich studentów w zdobywaniu doświadczeń zawodowych za granicą w ramach Programu Praktyk Go Global Internships. Jest także partnerem strategicznym projektu Kuźnia Kadr IV, realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Od kilku lat KGHM realizuje również program Kopalnia talentów, skierowany do studentów piątego roku oraz absolwentów studiów ekonomicznych i technicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, spółka oferuje także współpracę w zakresie udostępniania materiałów do prac dyplomowych. 

- W realizacji zadań związanych ze współpracą ze światem edukacji, pracownicy KGHM zawsze kierują się głównymi wartościami spółki. Nasze długotrwałe relacje ze szkołami i uczelniami to przykład współdziałania i nastawienia na trwałe, wzajemne sukcesy w długim terminie. Szkoły i uczelnie podejmują wysiłek, aby przygotowywać kandydatów do pracy w KGHM i dostosowywać się do naszych wymagań kompetencyjnych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w ten proces naszej kadry i ekspertów, w tym także pracowników KGHM aktywnych na polu akademickim – mówi Anna Wróbel, dyrektor naczelny ds. pracowniczych KGHM. 

We współpracę z ośrodkami edukacyjnymi zaangażowani są pracownicy firmy z wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prowadzą wykłady i prelekcje dla przyszłych absolwentów oraz kadry dydaktycznej. Pełnią również funkcję mentorów uczniów lub studentów w procesie adaptacji w firmie.