Szyb SW - 4 zgłębiony do połowy

Pracownicy miedziowej firmy PeBeKa, budujący szyb SW-4, dotarli na głębokość 659 metrów. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Docelowa głębokość szybu ma wynosić 1244 m, a średnica 7,5 m. Szyb będzie pełnić funkcję szybu wentylacyjnego, wdechowego.

wtorek, 22 Czerwiec, 2010

Budowa szybu SW-4 kopalni Polkowice-Sieroszowice jest strategiczną inwestycją dla KGHM. Jest on niezbędny do uruchomienia wydobycia w obszarze określanym, jako Głogów Głęboki Przemysłowy. Po wyznaczeniu lokalizacji szybu, co nastąpiło w 2004 roku, przystąpiono do rozpoczęcia jego budowy. Prace rozpoczęły się na przełomie czerwca i lipca 2008 roku. 

W skałach zawodnionych głębienie szybu prowadzone było za pomocą specjalnej metody polegającej na zamrożeniu górotworu do głębokości 650 m. W tym celu odwiercone zostały otwory mrożeniowe i wybudowana stacja agregatów mrożeniowych. Po uzyskaniu pełnego zamknięcia płaszcza mrożeniowego i odpowiedniego stanu zamrożenia górotworu przystąpiono do głębienia szybu. Do głębokości 665,21 m, w górotworze zamrożonym zastosowano obudowę tubingową.

- Osiągnęliśmy głębokość 659,1 metra i wychodzimy ze strefy mrożeniowej. Niebawem stacja agregatów mrożeniowych zostanie wyłączona, choć pozostanie jeszcze w gotowości do zakończenia zabudowy wszystkich pierścieni obudowy tubingowej wraz ze stopą podstawową nr 1. Poniżej obudowy tubingowej zastosowana będzie obudowa betonowa i żelbetowa, natomiast w strefie interwału solnego zastosowana będzie obudowa powłokowa - mówi Zbigniew Hycnar, gł. inż. inwestycji i nadzoru robót górniczych kopalni Polkowice-Sieroszowice.

Po wyjściu ze strefy zamrożonej przed ewentualnym wdarciem się wody zastosowano nowatorski, specjalny system odwadniania. Polega on na wykorzystaniu wcześniej odwierconego otworu mrożeniowego M-38 do spągu złoża, jako otworu odwadniającego. Wykonano, więc z szybu pierwszą wnękę pozwalającą na dojście do tego otworu i podłączenie się.

- Dotarliśmy do otworu w kwietniu na głębokości 636 metrów. Jednocześnie wydrążone zostały wyrobiska poziome pod ten otwór na dole kopalni. Sprawdzona została jego drożność, jak również wybudowana została pompownia. Takie wnęki wraz z podłączaniem do otworu M-38 wykonamy jeszcze dwukrotnie wraz z postępem głębienia szybu SW-4. Wiercone z dna szybu otwory wyprzedzające na głębokość 57 m nie wykazały dopływów wody - dodaje z nieukrywaną satysfakcją inż. Hycnar.

Po zakończeniu tego etapu stacja agregatów mrożeniowych zostanie zdemontowana i wyremontowana , a następnie przeniesiona w rejon budowy kolejnego polkowicko – sieroszowickiego szybu GG-1 do miejscowości Kwielice.

Najważniejszym elementem głębienia i budowy szybu SW-4 będzie zbicie, czyli połączenie wyrobiska pionowego z wyrobiskami poziomymi. Po zbiciu pozostanie „tylko” wykonanie wlotów podszybia i wyposażenie szybu. Zbicie szybu ma nastąpić pod koniec 2012 roku.