Rusza inwestycja w głogowskiej hucie

Zarząd KGHM podjął ostateczną decyzję o budowie pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. Będzie to najnowocześniejsza linii produkcyjna na świecie o zdolności produkcji 250 tysięcy ton miedzi „blister” rocznie. 

poniedziałek, 10 Maj, 2010

Modernizacja polegać będzie na zastąpieniu przestarzałej, uciążliwej dla środowiska naturalnego i energochłonnej technologii, opartej o przetop koncentratów w piecach szybowych, nowoczesnym procesem zawiesinowym. 

- Piece szybowe w Hucie I wprawdzie spełniają potrzeby produkcyjne firmy, ale jest to technologia przestarzała i „schyłkowa”. Zmiana technologii pozwoli na zmniejszenie jednostkowego kosztu produkcji i negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta będzie miała również duży wpływ na poprawienie bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM. 

Zrealizowanie inwestycji pozwoli zabezpieczyć realizację produkcji hutniczej przez kolejne 40 lat, przy minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne oraz zredukuje w sposób znaczący emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Technologia oparta o piec zawiesinowy należy do najnowocześniejszych w świecie. Jej zastosowanie w Hucie Miedzi Głogów I postawi polskie hutnictwo w czołówce światowych producentów miedzi gwarantując obniżenie kosztów przerobu oraz stworzy możliwości większego odzysku innych cennych metali towarzyszących.

Piec zawiesinowy pracuje już w Hucie Miedzi Głogów II. Rada Nadzorcza zaakceptowała budowę pieca w październiku 2008 roku. Od tego czasu trwały prace studialne i projektowe, obliczanie kosztów inwestycji i opracowanie biznes planu. Inwestycję przewiduje się zrealizować w nieco ponad cztery lata. Koszt budowy pieca to około 1,7 mld zł.

W latach 2010-2011 zrealizowany zostanie zakres projektów technicznych oraz prace przygotowawcze - budowlano konstrukcyjne do dalszej zabudowy urządzeń.

Prace związane z zabudową nowej instalacji pieca zawiesinowego nie zakłócą planów produkcyjnych realizowanych w dotychczasowej technologii.