Rozbudowa Żelaznego Mostu – spokojna przyszłość KGHM i regionu

Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. oraz firma Budimex S.A. sfinalizowały umowę na realizację I etapu rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południową. Nowoczesne technologie budowy zapewniają bezpieczne użytkowanie obiektu i rozwój Spółki
w zagłębiu miedziowym.

wtorek, 08 Maj, 2018

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. To integralny i strategiczny element procesu technologicznego Polskiej Miedzi. Warunkiem dalszego wzrostu Spółki oraz kontynuacji jej działalności przez następne dziesięciolecia jest rozbudowa niezbędnej infrastruktury, w tym OUOW „Żelazny Most”.

Rozbudowa OUOW „Żelazny Most” o Kwaterę Południową będzie przebiegała w dwóch etapach. Przetarg na wykonanie pierwszego etapu inwestycji wygrała firma Budimex S.A. Obejmuje on prace związane z robotami przygotowawczymi oraz budowę zapór okalających Kwaterę Południową - zaporę wschodnią zlokalizowaną na terenie Gminy Rudna oraz zaporę zachodnią na terenie Gminy Polkowice. Pełna realizacja pierwszego etapu prac jest planowana na koniec 2021 roku i umożliwi rozpoczęcie deponowania odpadów poflotacyjnych na całej powierzchni Kwatery Południowej. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 578 mln złotych.

 - Wybraliśmy najbardziej optymalną technologię budowy Kwatery Południowej, która gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Lokalizacja inwestycji maksymalnie ograniczy jej wpływ na środowisko i jednocześnie pozwoli na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury. Przyjęta metoda deponowania odpadów pięciokrotnie obniży ilość wody kierowanej do zbiornika. Rozbudowa „Żelaznego Mostu” umożliwi zachowanie ciągłości produkcji KGHM do 2037 roku - powiedział Rafał Pawełczak, prezes zarządu i wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM wybrał najbezpieczniejszy wariant konstrukcji oraz uszczelniania zapór zarówno pod względem hydrotechnicznym jak i środowiskowym przy rozbudowie OUOW „Żelazny Most”. Docelowa objętość Kwatery Południowej wynosi około 170 mln m3, długość zapór zewnętrznych około 6400 m, a wysokość maksymalnie 60 m, natomiast szerokość plaż minimum 200 m.

Budowę istniejącego obiektu „Żelazny Most” rozpoczęto w 1974 roku. Trzy lata później rozpoczęto jego eksploatację i równoczesną rozbudowę. Budowa Kwatery Południowej zbiornika jest możliwa dzięki dobrej współpracy z sąsiednimi gminami oraz ich mieszkańcami, a także wspólnej wizji rozwoju firmy i regionu.