Rezygnacja przewodniczącego

Marek Trawiński nie jest już przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

środa, 17 Luty, 2010

Powodem decyzji Pana Marka Trawińskiego, zajmującego stanowisko wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej, są plany dywersyfikacji KGHM. – W związku z tym, że Polska Miedź zamierza zaangażować się w branżę energetyczną dalsze pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej mogłoby spowodować w przyszłości konflikt interesów – informuje Marek Trawiński. 

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej KGHM wpłynęła do spółki wczoraj z mocą obowiązywania od dzisiaj. Obowiązki przewodniczącego Rady do czasu wyboru nowego szefa Rady Nadzorczej pełni Jacek Kuciński, wiceprzewodniczący RN.